2
آخرین خبرها
پنجشنبه 2 فروردين 1397


نقدینه- بر اساس مصوبه هیئت دولت، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی حدود 4000 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد بند ه ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ 4840میلیارد تومان به 5239 میلیارد تومان افزایش یافت.  منبع: ایبنا

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.