افزایش 4000 میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی

افزایش 4000 میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی

نقدینه- بر اساس مصوبه هیئت دولت، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی حدود 4000 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد بند ه ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ 4840میلیارد تومان به 5239 میلیارد تومان افزایش یافت.  منبع: ایبنا
https://naghdineh.ir/page/33444/
لینک مطلب :
چاپ print version