2
آخرین خبرها
يکشنبه 5 شهريور 1402


نقدینه- موسسه اعتباری ملل 9 فقره از املاک منتشر شده در آگهی مزایده خود اعم از تجاری، اداری و مسکونی را باتوجه به آیین نامه کمیسیون معاملات و شرایط برگزاری مزایده به صورت نقد و اقساط تحت قرار داد اجاره به شرط تملیک به برندگان واگذار می کند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در مزایده ای که روز اول شهریورماه سال جاری برای تعدادی از املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل برگزار شد، 9 فقره از این املاک مشتری پیدا کرد که پس از بازگشایی پاکت های پیشنهادات رسیده، این موسسه تصمیم گرفت تا 9 فقره از املاک را به صورت نقد و اقساط تحت قرارداد اجاره به شرط تملیک به برندگان واگذار کند که بهای تمام شده املاک مذکور در مجموع 279 میلیارد ریال، مبلغ فروش 1393 میلیارد ریال و سود حاصل از واگذاری 1114 میلیارد ریال خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این مبالغ در در دفاتر موسسه ملل ثبت شده و در صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه امسال شرکت منعکس خواهد شد.

بر این اساس، موسسه اعتباری ملل در نظر داشت تا املاک و مستغلات مازاد خود را به افراد حقیقی یا حقوقی متقاضی و واجد شرایط بر اساس قیمت پایه اعلامی به بالاترین قیمت پیشنهادی و به صورت نقدی و اقساط واگذار کند.

طبق شرایط نقدی این مزایده، 95 درصد بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک مورد معامله و 5 درصد همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می شد و  طبق شرایط اقساطی،30 درصد مبلغ مورد معامله به صورت نقدی و مابقی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک با بازپرداخت حداکثر سه ساله با قابلیت پرداخت اقساط به صورت ماهانه، سه ماه یکبار یا شش ماه یکبار تعیین شده بود.

بر این اساس، مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی در نظر گرفته شده بود که می بایست ازسوی متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آن تحویل می شد. 

در عین حال، موسسه ملل برای فروش سایر املاک مازاد موضوع این مزایده، در مراحل بعدی اقدام خواهد کرد. 

موسسه ملل اعلام کرده است که جزییات مربوط به این نوبت از مزایده عمومی بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد و در سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir نیز در دسترس تمامی سهامداران قرار گرفته است.

موسسه اعتباری ملل با نماد عسکریه و سرمایه ثبتی 10.000 میلیارد ریال و ثبت نشده 20.000 میلیارد ریال، از شرکت های فعال در بازار سرمایه کشور است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.