2
آخرین خبرها
پنجشنبه 2 مهر 1394


نقدینه-سیاوش محمدی، سرپرست موسسه اعتباری توسعه پس از اتمام قرارداد خویش، رسما از مسئولیت اداره این موسسه خداحافظی کرده است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سیاوش محمدی ازسرپرستی موسسه اعتباری توسعه خداحافظی کرد؛ مرتضی حمصیان سرپرست جدید

سیاوش محمدی، سرپرست موسسه اعتباری توسعه پس ازاتمام قرارداد خویش،رسما از مسئولیت اداره این موسسه خداحافظی کرده است.

به گزارش خبرنگار نسیم،سیاوش محمدی مدیرکهنه کارنظام بانکی، پیش از استعفای علیرضا هادیان همدانی، مدیرعامل سابق موسسه اعتباری توسعه،درسمت معاونت این موسسه مشغول به فعالیت بود.

براساس این گزارش، سیاوش محمدی، پس از استعفای هادیان همدانی در ابتدای خردادماه امسال، سرپرستی این موسسه را عهده دار شد وبه تنهایی جور معضلات مهم این موسسه از جمله نداشتن هیات مدیره را به جان خرید.

"علیرضا هادیان همدانی"،مدیرعامل مستعفی موسسه اعتباری توسعه پیشتر درگفتگویی با نسیم،"بلند بودن دیوار بی اعتمادی بین سهامداران موسسه و بانک مرکزی" و" نداشتن هیات مدیره از تیرماه 93 در این موسسه" را دو عامل مهم استعفای خویش برشمرده بود.

با اینهمه، این موسسه درسه سال اخیریعنی درسال های 91، 92 و93 هیچ مجمعی برگزار نکرده بود که با تمامی چالش های پیش رو، سرانجام ،مجامع سال های 91 و92 در دوران سرپرستی سیاوش محمدی برگزار شد.

به گزارش نسیم، از قرار معلوم، پس ازجدایی سیاوش محمدی از موسسه اعتباری توسعه، این موسسه به صورت گروه سرپرستی اداره می شود که مسئولیت آن هم با فردی به نام "مرتضی حمصیان" است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.