2
آخرین خبرها
دوشنبه 30 شهريور 1394


نقدینه-صنعت بیمه کشور در ۵ ماهة اول سال جاری، حدود ۴۵.۷ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده است که در مقایسه با پنج ماهة اول سال قبل، ۲۱.۷درصد رشد نشان می‌دهد. .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس آمار عملكرد بازار بيمه كشور، شركت هاي بيمه طي اين مدت همچنين حدود ۸۱.۲ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۳ درصد رشد داشته است. سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود ۶۳.۹درصد رسيد و ۳۶.۱درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. 
بر اساس اين گزارش، تنها ۹ شركت‌ بيمه: ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع با ۸۳.۱ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند. تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۵.۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۱۷.۷ ميليون فقره بود.
بيمه شخص‌ثالث و مازاد طي اين مدت ۳۹ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي را به خود اختصاص داده و ۲۱.۹ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان است.سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان ۱۲ و ۵.۹  درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

بر اساس گزارش اداره تحليل هاي بيمه مركزي،  شركت‌هاي بيمه همچنين حدود ۴۵.۷ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با پنج ماهه اول سال قبل، ۲۱.۷درصد رشد نشان مي‌دهد. 
بخش غيردولتي  ۵۵.۷ درصد از خسارتهاي بازار بيمه را جبران كرده است. طي اين مدت شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۹.۳ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۲۶.۵ درصد رشد داشته است.  ۳۸.۳ درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد  و ۳۴.۷ درصد از خسارت هاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشته است. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي به ترتيب حدود ۶.۹ و ۶.۶ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۶.۳ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۶.۲ واحد افزايش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۶ شركت بيمه: نوين، سينا، ايران، ملت، ميهن و دانا بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است ( به ترتيب با: ۹۴.۵، ۸۳.۵، ۶۹، ۶۸.۹، ۶۴.۲ و ۵۸.۷ درصد). سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود ۳۱۵.۸، ۸۹.۲ و ۶۶ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
پس از اين سه رشته، نسبت خسارت رشته‌ هاي شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و مسئوليت (با ۵۵.۳ ، ۴۸.۳ و ۴۷ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.