2
آخرین خبرها
چهارشنبه 21 تير 1402


نقدینه - با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ فرآیند رسیدگی به درخواست ها و عقد قرارداد با داروخانه ها، در مناطق کمتر برخوردار نهایتا ظرف مدت یک هفته و در سایر مناطق نهایتا در طول یک ماه انجام می شود.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  پیرو طرح موضوع مطول بودن بررسی برخی از درخواست‌های عقد قرارداد داروخانه‌ها، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در برنامه صف اول ضمن توضیح اینکه سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۱۳ هزار داروخانه طرف قرارداد است؛ وعده داده بود تا موضوع مطول شدن فرآیند بررسی برخی از داروخانه‌ها با سرعت بررسی شده و فرآیند مذکور تسریع شود.

در همین زمینه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستوری ویژه به معاونت درمان مقرر کرد، در مناطق کمتر برخوردار از داروخانه، ترتیبی اتخاذ شود که فرآیند عقد قرارداد و رسیدگی به درخواست‌ها نهایتاً ظرف یک هفته انجام شود. در خصوص متقاضیان سایر مناطق نیز، رسیدگی به درخواست‌ها نهایتاً ظرف مدت یک ماه انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین مقرر کردند، معاونت درمان این سازمان سازوکارهای لازم جهت ثبت‌نام و عقد قرارداد غیرحضوری را تا تاریخ اول شهریور فراهم نمایند، تا از این تاریخ، فرآیند ثبت و بررسی قراردادها بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.