2
آخرین خبرها
شنبه 28 شهريور 1394


نقدینه-سامانه سنهاب باعث شده که نظارت، خارج از سیستم های شخصی، سلیقه ای و فردی باشد و تا پایان سال از طریق این سیستم بر کلیه فعالیت های شرکت های بیمه نظارت کاملی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  محمدابراهیم امین در جلسه مجمع عمومی سالیانه بیمه مرکزی با بیان این مطلب گفت: سامانه سنهاب باعث شده که نظارت، خارج از سیستم های شخصی، سلیقه ای و فردی باشد و تا پایان سال از طریق این سیستم بر کلیه فعالیت های شرکت های بیمه نظارت کاملی خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی با تقسیم بندی مسئولیت های بیمه مرکزی بر حوزه های "تنظیم مقررات"، "نظارت" و "اتکایی" گفت: تلاش بیمه مرکزی در دو سال اخیر بر این مبنا استوار بوده است که در راستای این سه حوزه گام بردارد.

وی در توضیح عملکرد بیمه مرکزی در حوزه نظارت گفت: فعالیت نظارتی بیمه مرکزی با استفاده از ۴ آیین نامة "نظارت بر حاشیه توانگری شرکت های بیمه"،" شفافیت و گزارشگری مالی"،" حمایت از حقوق مصرف کنندگان" و " احراز صلاحیت های کارکنان کلیدی صنعت بیمه" انجام می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که اگر بازارهای بیمه ای به بلوغ برسند، تنها وسیلة نظارت، اندازه گیری توانگری مالی است، گفت: فعالیت های نظارتی بیمه مرکزی به تناسب شرایط بازار صورت می گیرد.

محمدابراهیم امین در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیمه مرکزی در حوزه بیمه گری فارغ از وظایف قانونی خود یک بیمه گر اتکایی است اما به هیچ عنوان از این فضا برای نظارت خود استفاده نمی کند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: بخش اتکایی بیمه مرکزی مطابق با ساز و کارها و استانداردهای یک شرکت بیمة اتکایی عمل می کند و فعالیت در این حوزه به گونه ای برنامه ریزی شده است تا پایه گذار شرکت بیمه اتکایی باشد و ا گر قانونگذار اجازه دهد این بخش ظرف ۴۸ ساعت به یک شرکت بیمه گر تبدیل خواهد شد.

رئیس شورای عالی بیمه اضافه کرد:‌ بستر اصلی نظارت بیمه مرکزی بر سامانه سنهاب استوار است و با استفادة درست از این بستر در پایان سال ۹۴ نظارت مالی، بیمه ای و تبادلات مالی بیمه مرکزی از این طریق صورت خواهد گرفت.

به گفته وی اقدامات و فعالیت های نظارتی دو سال اخیر بیمه مرکزی به گونه ای پایه گذاری شده است که علاوه بر اینکه برگشت ناپذیر است امکان اغماض را به شرکت های بیمه نمی دهد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.