2
آخرین خبرها
چهارشنبه 25 شهريور 1394


نقدینه- وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه با عمر نسبتا طولانی خود در جامعه گسترش پیدا نکرده و اگر لطمات دیگری بر این صنعت وارد شود؛ نمی تواند به جایگاه اصلی خودش برسد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا با بیان این نکته که وظيفه صنعت بيمة كشور پوشش خطرها و ريسك ها است، افزود: اگر خود صنعت بيمه با ريسك مواجه باشد نمي تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اينكه ذات صنعت بيمه اميدبخشي است، انتظار مي رود كه شركت هاي بيمه از امن ترين فضاها باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اين مطلب كه در ساليان اخير مشكلات عديده اي در بخشي از نظام بانكي و صنعت بيمه وجود داشت گفت: اين مشكلات به دلايل عدم توانگري شركت ها و عدم نظارت صحيح بر آنها ايجاد شد و كل بازارهاي مالي را با خطر مواجه كرده است.

ریيس مجمع بيمه مركزي با تأكيد بر افزايش توانگري شركت هاي بيمه گفت: در اين مسير بايد موضوع افزايش سرمايه شركت ها را جدي بگيريم و وضعيت مالي و حرفه اي متقاضيان شركت هاي جديد نيز بايد مورد تأئيد بيمه مركزي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قرار نيست بيمه مركزي به عنوان رقيب شركت هاي بيمه عمل كند و خوشبختانه سياست هاي صحيح بيمه مركزي با عث شده كه بيمه هاي اتكايي كاهش يابند.
وي با اشاره به توسعه نيافتگي بخشي از صنعت بيمه گفت: سهم بيمه هاي زندگي از پُورتفوي صنعت بيمه بسيار اندك است و كشور ما در مقايسه با ساير كشورها در اين زمينه رشد چنداني نكرده است.
وي افزود: باوجود اين كه بخشي از صنعت بيمه از حوزه هاي بيمه هاي بازرگاني خارج شده اما ضريب نفوذ بيمه افزايش پيدا كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سهم 36 درصدي بيمه ايران در پُورتفوي صنعت بيمه گفت: اين آمار نشان  مي دهد كه سهم بخش خصوصي افزايش پيدا كرده است و اين موضوع ناشي از اين نيست كه بيمه ايران ناتوان عمل كرده است بلكه به دليل تلاش بخش خصوصي در اين عرصه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي نقش بيمه ايران در صنعت بيمه كشور را در اين عرصه معرفي ابزارهاي نوين و جا انداختن آنها دانست و گفت: با سياست هاي اتخاذ شده از طرف بيمه مركزي، سمت و سوي فعلي صنعت بيمه سمت و سوي درستي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با اشاره به لغو تحريم ها گفت: با برداشته شدن تحريم ها فضاي جديدي حاكم خواهد شد؛ در چند سال گذشته بخاطر تحريم ها سيستم بانكي و بيمه اي از سيستم هاي نرمال فاصله گرفته بودند و شرايط جديد علاوه بر استفاده از تجربيات و آثار مثبت شرايط تحريم، مي توان به استانداردهاي جهاني نزديك شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.