2
آخرین خبرها
پنجشنبه 13 بهمن 1401


نقدینه - احمد صفرزاده معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد : ظرف ده روز آتی بازخرید ذخایر بیمه نامه های تمام عمر   بیمه شدگان وزارت نیرو پرداخت می‌گردد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، صفرزاده در خصوص تفاهم نامه بین شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بیمه ایران خاطر نشان کرد: این تفاهم‌نامه  در سال ۱۳۹۱ با پوشش بیمه‌های عمر (زمانی شامل خطر فوت و نقص عضو و بیمه تمام عمر )بیمه حوادث و مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان منعقد شد و مدت زمان اعتبار آن از اول تیرماه ۱۳۹۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ بود.
اما بعد از انقضای مدت ۱۰ سال ، بر اساس درخواست بیمه گذار (شرکت های  تابعه وزارت نیرو طرف قرارداد با بیمه ایران) ، این تفاهم‌نامه به مدت ۶ ماه دیگر تمدید گردید ، و تاریخ انقضای آن با صدور الحاقیه به ۳۰ آذر  ۱۴۰۱ تغییر یافت.
معاون فنی بیمه ایران در ادامه افزود: با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه های تمام عمر  ، پس از انقضای مدت اعتبار دربیمه نامه ، بیمه گذار میتواند در صورت در قید حیات بودن بیمه شده  نسبت به بازخرید آن اقدام نماید  ، در این راستا ، پس از اعلام بازخریدی از سوی بیمه گذار ، بیمه ایران نسبت به محاسبه ذخیره ریاضی بیمه نامه های تمام  عمر اقدام کرد ، نکته قابل توجه در این  محاسبات این است که، به استثنای بیمه تمام عمر بقیه پوشش های بیمه‌ای قرارداد  شامل بیمه عمر زمانی ،  بیمه عمر حوادث و  بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان از نوع بیمه نامه های با حق بیمه  استهلاکی بوده است بنحوی که با توجه به تعهد بیمه گر به جبران غرامت فوت یا نقص عضو بیمه شده  در طول اعتبار بیمه چنانچه  حتی خطر های یادشده محقق نشود حق بیمه های مزبور نیز بعنوان بهای خطر تحت پوشش فاقد ذخیره ریاضی می‌باشند
صفرزاده تاکید کرد : منظور از  استهلاک در این دسته از بیمه نامه ها این است که وقتی بیمه‌نامه منقضی شود و حادثه ای برای بیمه شدگان نیافتد ، حق بیمه‌ای هم قابل استرداد نیست ، به استثنای بیمه نامه تمام عمرکه در آنجا ذخیره ریاضی ایجاد شده و بیمه گذار می‌تواند ، آن را  در پایان مدت اعتبار بیمه نامه  بازخرید کند.
وی در خصوص شرایط بازخرید یا دریافت مستمری از محل این بیمه نامه اظهار داشت:  در صورت موافقت بیمه گذار ، می توان از محل این بیمه‌نامه ها ، مستمری برای بیمه شده( که همان کارمند شرکت طرف قرارداد است ) ،برقرار کرد که این مستمری می‌تواند برای مدت محدود و یا بر حسب توافق برای مدت نامحدود تا زمان فوت بیمه شده باشد و حالت دیگر نیز ادامه پوشش بیمه نامه تمام عمر با تامین حق بیمه از محل ذخیره بیمه نامه  است که در این صورت ، ذخیره ریاضی بیمه شدگان بعنوان حق بیمه  به حساب این بیمه نامه جدید منظور شده و حق بیمه ای از بیمه‌گذاران دریافت نمی گردد و در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه عمر به استفاده کننده و وراث بیمه شده پرداخت می شود .
معاون فنی بیمه ایران تصریح کرد: با توجه به درخواست بازخرید از سوی بیمه گذار و همچنین تمدید مدت اعتبار بیمه نامه تا ۳۰اذر ماه سال جاری ، ساز و کارهای مورد نیاز از قبیل دریافت اطلاعات حساب  شبای هر کدام از بیمه شدگان  شرکت های تابعه وزارت نیرو  فراهم‌ شده و درسیستم بارگذاری گردید ، اما با توجه به واریز با تاخیر   حق بیمه چند ماه اخیر دوره تمدید بیمه نامه در ماه های   مهر ، آبان  واذر در دیماه  به جهت ضرورت منظور نمودن حق بیمه های معوق پرداخت شده برای چهارماه موصوف  ، و امکان احتساب ذخایر این حق بیمه ها  و به روز نمودن مبالغ ذخایر فرایند مربوطه کمی با تاخیر انجام شده  که این مرحله نیز بهر حال  انجام شده و تا ظرف ده روز با لحاظ حجم بالای تعداد بیمه نامه های مربوطه بتدریج مبلغ بازخریدی به حساب بیمه شدگان واریز خواهد شد .

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.