۱- صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تامین نیازهای ضروری کد (۵۶) با نرخ توافقی طرفین اقدام کنند.

۲- صرافی‌ها می‌توانند صرفا از محل منابع تامین‌شده از سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق کارت ملی با شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی یا شخص حقوقی تا سقف ۵هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تامین نیازهای ضروری (کد ۵۶) اقدام کنند.

 

 

۳- در صورت ضرورت، بانک مرکزی از طریق صرافی‌های بانکی امکان تامین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ را فراهم خواهد کرد.