2
آخرین خبرها
يکشنبه 8 شهريور 1394


نقدینه-سهم کارگزاران رسمی بیمه از مجموع حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور منتهی به سال ۱۳۹۳، معادل ۲.۸ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌به نقل از اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمار استخراج شده از سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه(سنهاب)، ۵۴۰ کارگزار رسمی بیمه که اطلاعات و مشخصات آنها مورد تائید قرار گرفته، در صنعت بیمه فعالیت می کنند که از این تعداد ۴۲۵ کارگزار حقیقی( معادل ۷۸.۸ درصد) و ۱۱۵ کارگزار حقوقی ( معادل ۲۱.۲درصد) هستند.

برخی از کارگزاران رسمی بیمه فعال دارای شاخص خطادار نظارتی هستند که اطلاعات و مشخصات آنها تاکنون در سامانه سنهاب به تائید بیمه مرکزی نرسیده است و تعدادی نیز در مرحله تائید اطلاعات توسط شرکت های بیمه اند.

 بیشترین پراکندگی جغرافیایی کارگزاران رسمی بیمه مربوط به استان های تهران (معادل ۴۲.۶ درصد)، خراسان رضوی (معادل ۱۴.۴ درصد)، اصفهان (معادل ۴.۸ درصد) و آذربایجان شرقی (معادل ۴.۴ درصد) و کمترین پراکندگی جغرافیایی نیز مربوط به استان های بوشهر( فاقد کارگزار)، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، اردبیل، لرستان و سیستان و بلوچستان( هر یک ۰۲. درصد) است.

    کارگزاران رسمی بیمه فعال به تفکیک جنسیت، معادل ۶۲.۲ درصد مرد(تعداد ۳۳۶ ) و ۳۷.۸ درصد زن ( تعداد ۲۰۴ ) هستند. علاوه بر این، کارگزاران بیمه فعال به تفکیک مدرک تحصیلی؛ معادل ۱.۹ درصد دکتری، ۱۶.۱ درصد کارشناسی ارشد، ۷۴.۳ درصد کارشناسی، ۱.۹ درصد فوق دیپلم و ۵.۹ درصد دیپلم هستند. همچنین تعداد کارکنان شاغل در دفاتر کارگزاری های فعال بیمه در سراسر کشور ۸۸۳ نفرند که بر اساس جنسیت(مرد: ۴۰.۴ درصد و زن: ۵۹.۶ درصد) و مدرک تحصیلی آنها ۰.۶ درصد دکتری، ۶.۳ درصد کارشناسی ارشد، ۵۲،۲ درصد کارشناسی، ۱۴.۷ درصد فوق دیپلم و ۲۶.۳ درصد دیپلم طبقه بندی می گردند.

تعداد بازاریابان شاغل در دفاتر کارگزاری های فعال بیمه در سراسر کشور ۵۰۱ نفرند که بر اساس جنسیت (مرد: ۵۴.۳ درصد و زن: ۴۵.۷ درصد) و مدرک تحصیلی؛ معادل ۱ درصد دکتری، ۹ درصد کارشناسی ارشد، ۵۶.۵ درصد کارشناسی، ۱۰.۴ درصد فوق دیپلم، ۲۳.۲ درصد دیپلم طبقه بندی می گردند.
بر اساس گزارش مذکور، میزان حق بیمه تولیدی توسط شبکه کارگزاران بیمه در طی سال ۱۳۹۳، ۵،۸۴۶،۲۵۵،۶۳۲،۲۳۱ ریال بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲ درصد رشد نشان می دهد. در واقع سهم کارگزاران رسمی بیمه از مجموع حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور منتهی به سال ۱۳۹۳، معادل ۲.۸ درصد است.

بیشترین حق بیمه تولیدی توسط کارگزاران بیمه به ترتیب مربوط به رشته های بیمه شخص ثالث ( ۵۹.۴۵ درصد) و درمان ( ۲۹.۹۷ درصد) و کمترین آن مربوط به رشته بیمه کشتی و هواپیما(۰.۱۵درصد ) است.


بیشترین حق بیمه تولیدی توسط کارگزاران بیمه هم به تفکیک استان محل فعالیت مربوط به استان های تهران (۸۷،۲ درصد )، خراسان رضوی ( ۳ درصد ) و البرز ( ۲،۲ درصد ) بوده است. در واقع بیش از ۹۲ درصد حق بیمه تولیدی توسط کارگزاران بیمه مربوط به ۳ استان مذکور است. کمترین میزان حق بیمه تولیدی نیز به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، ایلام، قم و چهارمحال و بختیاری ( نزدیک به صفر درصد ) است.
 

 

 

 
 

                                                  عملکرد کلی کارگزاران رسمی بیمه به تفکیک استان ( سال ۱۳۹۳ )  

درصد سهم از کل

مجموع حق بیمه تولیدی (ریال)

استان

ردیف

%۲.۱

۱۲۰,۲۲۷,۵۴۲,۵۰۲

آذربایجان شرقی

۱

%۰.۱

۲,۹۴۹,۸۰۳,۹۱۹

آذربایجان غربی

۲

%۰.۱

۷,۵۹۷,۱۶۲,۰۸۱

اردبیل

۳

%۰.۵

۳۰,۵۲۹,۴۷۳,۹۴۵

اصفهان

۴

%۰.۰

۱,۱۵۴,۷۶۱,۳۶۶

ایلام

۵

%۰.۱

۴,۴۰۳,۹۹۰,۰۴۵

کرمانشاه

۶

%۰.۰

۰

بوشهر

۷

%۰.۰

۰

کهکیلویه و بویراحمد

۸

%۸۷.۲

۵,۱۰۰,۱۰۶,۲۱۹,۹۸۴

تهران

۹

%۰.۰ *

۲,۱۰۸,۱۶۱,۵۹۸

چهارمحال و بختیاری

۱۰

%۳.۰

۱۷۳,۶۹۴,۰۰۴,۸۵۴

خراسان رضوی

۱۱

%۰.۹

۵۲,۲۱۵,۰۸۲,۷۲۶

خوزستان

۱۲

%۰.۲

۱۰,۷۸۳,۱۶۶,۷۸۵

زنجان

۱۳

%۰.۳

۱۸,۵۹۷,۸۹۳,۱۴۷

سمنان

۱۴

%۰.۰ *

۳۹,۷۹۸,۳۲۰

سیستان و بلوچستان

۱۵

%۰.۱

۸,۱۶۸,۰۹۵,۸۴۱

فارس

۱۶

%۰.۰ *

۲۹۴,۱۴۰,۰۴۶

کردستان

۱۷

%۰.۳

۱۷,۵۹۹,۷۹۷,۵۱۶

کرمان

۱۸

%۰.۱

۶,۲۱۲,۸۸۹,۵۴۲

گیلان

۱۹

%۰.۰ *

۹۲۱,۶۸۱,۸۶۸

لرستان

۲۰

%۰.۵

۲۸,۶۹۶,۰۴۶,۲۵۰

مازندران

۲۱

%۰.۲

۱۰,۵۳۹,۴۲۳,۰۹۲

مرکزی

۲۲

%۰.۳

۲۰,۱۲۳,۰۵۰,۷۴۴

هرمزگان

۲۳

%۰.۲

۱۳,۸۶۱,۲۱۶,۱۱۷

همدان

۲۴

%۰.۷

۳۸,۳۱۹,۷۶۶,۲۳۵

یزد

۲۵

%۰.۰ *

۱۱۳,۰۲۸,۳۰۲

قم

۲۶

%۰.۱

۳,۵۲۱,۸۹۹,۳۲۵

قزوین

۲۷

%۰.۳

۱۶,۳۱۱,۹۳۱,۳۷۴

گلستان

۲۸

%۲.۲

۱۳۱,۴۱۰,۴۵۲,۸۱۱

البرز

۲۹

%۰.۱

۴,۷۱۶,۲۲۱,۰۱۵

خراسان جنوبی

۳۰

%۰.۴

۲۱,۰۳۸,۹۳۰,۸۸۱

خراسان شمالی

۳۱

۱۰۰

۵,۸۴۶,۲۵۵,۶۳۲,۲۳۱

جمع :

 

 
 
 

آمار و عملکرد کارگزاران رسمی بیمه ( به تفکیک رشته بیمه )

 
 

       ( از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ )                          

ردیف

رشته بیمه

تعداد بیمه نامه صادره ( پیشنهادی )

مجموع حق بیمه تولیدی ( ریال )

سهم از کل ( درصد )

۱

آتش سوزی 

۴۹,۱۶۰

۱۹۷,۸۷۱,۳۱۰,۲۵۲

۳.۳۸

۲

مسئولیت

۲۰,۸۷۶

۲۸۵,۷۴۸,۰۲۷,۵۴۷

۴.۸۹

۳

حوادث 

۳,۹۴۰

۳۶,۵۸۴,۹۷۲,۶۱۱

۰.۶۳

۴

مهندسی

۸۴۱

۱۵۵,۶۹۵,۰۵۹,۴۵۷

۲.۶۶

۵

شخص ثالث

۵۴۸,۲۷۲

۳,۴۷۵,۸۳۴,۸۷۶,۵۷۰

۵۹.۴۵

۶

سایر اتومبیل

۲۳,۹۸۷

۱۰۶,۴۸۵,۳۷۴,۴۶۷

۱.۸۲

۷

زندگی ( عمر )

۳۲,۶۸۶

۱۱۹,۲۸۶,۶۹۳,۰۸۳

۲.۰۴

۸

درمان

۴,۳۹۸

۱,۴۰۱,۳۵۵,۷۷۴,۲۶۶

۲۳.۹۷

۹

 کشتی و هواپیما

۴۵

۹,۰۱۹,۸۹۸,۷۰۰

۰.۱۵

۱۰

باربری

۸,۶۵۲

۴۹,۳۷۹,۹۳۹,۷۴۹

۰.۸۴

۱۱

سایر انواع بیمه

۳۹۱

۸,۹۹۳,۷۰۵,۵۲۹

۰.۱۵

جمع کل

۶۹۳,۲۴۸

۵,۸۴۶,۲۵۵,۶۳۲,۲۳۱

۱۰۰.۰۰

 
 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.