2
آخرین خبرها
يکشنبه 15 آبان 1401


نقدینه - مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو،معتقد است که یکی از دلایل عدم پایبندی برخی از شرکت ها به مصوبات سندیکای بیمه گران، کوتاه بودن دوره عمر مدیریتی در صنعت بیمه است ، زیرا برخی ازمدیرانی که تصمیماتی را درسندیکا گرفتند دیگر سرجای خود نیستند که به تصمیم گرفته شده،عمل کنند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، "نیما نوراللهی" درگفتگو با چابک آنلاین گفت: دومین نکته این است که درحال حاضر فعالان صنعت بیمه به این نقطه رسیده اند که رشته بیمه تکمیل درمان می تواند پاشنه آشیل صنعت بیمه باشد و خیلی از نرخ ها اصلاح شده است.

وی،توضیح داد:در حال حاضر بیمه مرکزی نظارت خوبی را دراین حوزه دارد به خصوص که در بحث ضریب خسارت، شرکت های بیمه ای مجبور هستند که نرخ بیمه نامه خود را تصحیح کنند و اگر رعایت نشود نمره منفی از بیمه مرکزی دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، مدیران صنعت بیمه را مدیرانی اقتصادی خواند که اگر پرتفویی مناسب نباشد به سمت آن نخواهند رفت و افزود که درسالجاری که تعرفه ها افزایش یافت کمتر بیمه نامه های ارزانی در صنعت بیمه وجود داشت ، زیرا نرخ شکنی دررشته بیمه درمان در سالجاری کمتر شده است.

نوراللهی تصریح کرد: البته به بیمه مرکزی پیشنهاد کردم که برای کمتر شدن قدرت چانه زنی بیمه گذار در رشته بیمه درمان، بخش اتکایی بیمه مرکزی شرایطی را تعیین کند یعنی مانند برخی از رشته های بیمه ای حداقل برروی هر 5 هزار نفر نرخ باید تاییدیه گرفت.

شهریورماه سال 99 سندیکای بیمه گران ایران در راستای ساماندهی مناقصات بیمه ای با کمک شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه ای دستورالعملی کارشناسی را تهیه کرد و کلیات این دستورالعمل در شورای عمومی این سندیکا به تصویب مدیران عامل صنعت بیمه رسید.

گفته می شود که با وجود تصویب کلیات دستورالعمل ساماندهی مناقصات بیمه ای در شورای عمومی سندیکای بیمه گران، برخی از شرکت های بیمه ای  درعمل به مفاد این توافق، چندان پایبند نبودند.

گویا،بیشترین نمره منفی مدیران و معاونین فنی شرکت های بیمه ای درخصوص قراردادهای درمان و نرخ شکنی در این خصوص رخ داده است.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.