2
آخرین خبرها
جمعه 31 تير 1401


نقدینه -مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارتهای بدنی برای اولین بار پس از تاسیس این صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران ارشد صندوق برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تاکید بر ضرورت حفظ چابکی ساختار صندوق تامین خسارتهای بدنی و تقویت انضباط مالی تاکید کرد: تسریع و تسهیل در ارائه خدمت رسانی در این صندوق ضروری است.
 سیداحسان خاندوزی با اشاره به عملکرد موفق صندوق در سالهای گذشته، خواستار تداوم برنامه های صندوق در زمینه هوشمندسازی فرآیندها در خدمت از طریق ایجاد و طراحی سامانه های الکترونیک شد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی عملکرد و خدمات صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان پشتیبان صنعت بیمه دانست و گفت: صندوق باید به عنوان یک نهاد ارزش آفرین به افزایش رضایتمندی مردم از طریق ارائه خدمات سریع و قانونی گام بردارد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.