2
آخرین خبرها
چهارشنبه 29 تير 1401


نقدینه - رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی تاکید کرد که اگر شرکت های بیمه ای بتوانند یک سی دی که شامل کد ملی، کد رهگیری ثبت نام مالیاتی ودرآمد نمایندگان است را دراختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند دیگر مبنای محاسبه درآمد نمایندگان همین سی دی خواهد بود و مالیات براساس اطلاعات شرکت های بیمه ای لحاظ می شود.


 

 

 
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، "حسین طاهری" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: در جلسه ای که درخصوص تراکنش های دستگاه های pos نمایندگان، ما بین نمایندگان شورای هماهنگی تشکل های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، محمد جواد آقاجری، مدیرکل نظارت برشبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ومحمد تقی پاکدامن، معاون  درآمدهای سازمان امور مالیاتی برگزار شد، قرار شد که تراکنش این دستگاه ها مبنای محاسبه مالیاتی نمایندگان قرار نگیرد وبا این موضوع موافقت شد.
 
 

وی، افزود: توضیح داد که نماینده ها حلقه واسط بین بیمه گذار وشرکت های بیمه هستند که بیمه نامه را به نام خود صادرکرده و بیمه گذار مبلغ حق بیمه را به حساب نماینده واریزمی کند و نماینده به حساب شرکت بیمه واریز می کند که ماهیت شغل نماینده این است اگر اینکار را انجام ندهد نمی تواند کسب و کارخود را اداره کند.

 طاهری، تصریح کرد: اما یک مشکلی این مابین وجود دارد و بسیاری از شرکت های بیمه ای کدرهگیری ثبت نام امورمالیاتی نمایندگان خود را ندارند و باتوجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 31 تیرماه و چند روز دیگر است، زمان کافی برای جمع آوری کد از نمایندگان وجود ندارد.

 

وی، خاطرنشان کرد که درحال حاضر قرار شده که اگر شرکت ها نتواستند کدها را جمع آوری کنند و کدها با تاخیر اعلام شود، نمایندگان اظهارنامه خود را باطل کنند و اظهارنامه مجددی بدهند که این موضوع می تواند برای نمایندگان مشکل ساز شود.

رییس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه، گفت: اگر بتوانیم سازمان امورمالیاتی را راضی کنیم که صرفا کد ملی نمایندگان و درآمدی که اعلام می شود مبنای محاسبه مالیاتی قرار بگیرد بسیارخوب است اما سازمان امور مالیاتی می گوید که سیستم آنها  نیاز به کد رهگیری ثبت نام دارد. 

طاهری، با بیان اینکه جمع آوری کد رهگیری نمایندگان از سازمان امور مالیاتی در این مدت کوتاه امکانپذیر نیست، اظهار  امیدواری کرد که سازمان امور مالیاتی یک استثناء برای جامعه نمایندگان صنعت بیمه قائل شود وامسال با کدملی نمایندگان اینکار انجام شود تا سال دیگر که کد رهگیری ثبت نام جمع آوری شده و شرکت های بیمه ای آن را تجمیع کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.