2
آخرین خبرها
چهارشنبه 25 خرداد 1401


نقدینه - موسسه اعتباری ملل از موسسات موفق و تراز مثبت درآمدی ماهانه در راستای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کمک به افزایش توان تولیدی آنها اقدام به صدور انواع ضمانت‌ها نموده که در این راستا در سال گذشته رشد۷۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،یکی از خدمات مهم بانکها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه می باشد. اغلب بانکها توجه ویژه ای به این بخش داشته تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانتنامه را به خود اختصاص دهند. موسسه  اعتباری ملل به منظور افزایش توان فعالان اقتصادی نسبت به صدور انواع ضمانتنامه اقدام می نماید و تا کنون توانسته به رشدی بیش از 700 درصد دست یابد.

در شرایط تحریمی فعلی که فعالان اقتصادی بدنبال کسب سرمایه جهت توسعه کسب و کار خود می باشند ، دریافت انواع ضمانت نامه ها فرصتی را در جهت بهبود کسب و کار برای آنها ایجاد میکند.

افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور باید به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد، که رسیدن به این هدف مستلزم حمایت‌های مالی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کوچک و بزرگ است. مهم‌ترین مسئله چالشی برای فعالان اقتصادی تامین مالی آنها در جهت تولید و کارآفرینی است. بانکها با صدور ضمانت‌نامه علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند.

 موسسه اعتباری ملل با ترسیم اهداف و چشم‌انداز برنامه‌ای خود در سال جاری توانسته است به جهش بزرگی در خصوص  درآمد عملیاتی دست یابد که این امر میسر نبود مگر با حمایت‌هایی که از بخش‌های تولیدی، فعالان اقتصادی در جهت پیشرفت درآمدی آنها و کمک به اقتصاد و اشتغالزایی کرده است.

موسسه اعتباری ملل با هدف  انگیزه بخشی و امید آفرینی برای  کارآفرینان کشور  در بخش های تولید و صادرات اقدام به صدور انواع ضمانت نامه کرده است تا فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار خود بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند که در این خصوص موسسه اعتباری ملل برنامه ها و اقداماتی را در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی تدوین کرده است.

گفتنی است ،نگرانی‌هایی که اکثر فعالان اقتصادی از تضمین و تامین سرمایه در بخش‌های تولیدی خود دارند، با ارائه مستندات و صدور ضمانت‌نامه به جای پول‌های سرگردان بازار قابل انجام است.

روند عملکرد شفاف، تسهیل فرآیند صدور ضمانت نامه بانکی برای مشتریان و تحقق اهداف در صدور ضمانت نامه بانکی با شناسایی درست بازار هدف باعث شده است  تا بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و در کل فعالان تولیدی و اقتصادی، موسسه اعتباری ملل را جهت انجام صدور ضمانت نامه و انواع خدمات بانکی به یکدیگر پیشنهاد دهند.

موسسه اعتباری ملل با صدور انواع ضمانت نامه در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشدی معادل 710 درصد داشته است که این امر بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی موسسات و سازمانها به موسسه اعتباری ملل می باشد.

 ضمانت نامه بانکی، سندی بوده که به درخواست مشتری، از سوی بانک، صادر شده و پرداخت وجه مندرج در آن را، در صورت استنکاف ضمانت خواه، از انجام تعهدش، تضمین می کند. غیر قابل انتقال بودن ضمانت نامه، از ویژگی های آن و اطلاعات هویتی ضمانت خواه و ذینفع، از جمله مندرجات آن، است.

با توجه به توسعه کسب و کارهای فعالان اقتصادی ضمانت‌ نامه‌های موسسه ملل جایگزین مناسبی برای سرمایه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است. براساس اعلام این موسسه، متقاضیان محترم می توانند برای بهره مندی از انواع ضمانت نامه های بانکی موسسه اعتباری ملل به شعبه سراسر کشور مراجعه نمایند.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.