2
آخرین خبرها
يکشنبه 8 خرداد 1401


نقدینه - اصغر آقاپور، مشاور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: نمی توان کامل گفت که نمره منفی در میزان تخلفات بی تاثیر بوده، تاثیرات خاص خود را داشته است. قراردادهای بزرگی در کمیته مناقصات سندیکای بیمه گران بررسی شده و از حدود ۸۰ قرارداد فقط ۲ قرارداد به نتیجه نرسید،چون بنای این موضوع به تازگی گذاشته شده است. این نیاز وجود دارد که شرکت های بیمه ای با آگاهی بیشتری در این حوزه به کمک کمیته مناقصات بیایند. همان ۲ شرکتی که قبلا قوانین کمیته را رعایت نکردند امروز به این نتیجه رسیدند که باید پایبند نرخ های فنی کمیته بود.


 

 
 
 
 

اصغر آقاپور، مشاور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: نمی توان کامل گفت که نمره منفی در میزان تخلفات بی تاثیر بوده، تاثیرات خاص خود را داشته است. قراردادهای بزرگی در کمیته مناقصات سندیکای بیمه گران بررسی شده و از حدود ۸۰ قرارداد فقط ۲ قرارداد به نتیجه نرسید،چون بنای این موضوع به تازگی گذاشته شده است. این نیاز وجود دارد که شرکت های بیمه ای با آگاهی بیشتری در این حوزه به کمک کمیته مناقصات بیایند. همان ۲ شرکتی که قبلا قوانین کمیته را رعایت نکردند امروز به این نتیجه رسیدند که باید پایبند نرخ های فنی کمیته بود.

 
 
 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.