2
آخرین خبرها
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401


نقدینه - مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استان های بیمه مرکزی، اظهارکرد:همه شرکت های بیمه ای،آیین نامه حاکمیت شرکتی را به لحاظ شکلی وحتی به لحاظ ماهیتی هم تقریبا همه شرکت ها این آیین نامه را اجرا کردند.


 به گزارش پایگاهب خری نقدینه ،  "امیرصفری" گفت: حاکمیت شرکتی در مورد شرکت های بزرگ و کوچک تفاوت آنچنانی ندارد و سایز شرکت فاکتور تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی نیست.

وی، با بیان اینکه مفهوم حاکمیت شرکتی درهر شرکتی با هرسایزی و هرنوعی ازفعالیت چه اتکایی ،مختلط یا زندگی فرقی ندارد، افزود: یعنی فاکتورهای این چنینی روی اجرای حاکمیت شرکتی اثرگذارنیستند.

مدیرکل نظارت بر بیمه و هماهنگی اموربیمه مرکزی درگفت وگو با چابک آنلاین، تصریح کرد: یک راه حل برای شرکت های کوچک تربا تعداد نیروی انسانی کمتر این است که از افراد به صورت تکراری در کمیته های مختلف استفاده کنند.

 

صفری، خاطرنشان کرد که هیچ منع قانونی برای اینکه فردی عضو چندین کمیته باشد وجود ندارد این ذهنیت ناشی ازسازمان به عنوان یک نهاد بزرگ با تعداد کارکنان زیاد است که هر فردی فقط یک عنوان دارد درحالیکه اینگونه نیست و یک فرد در یک سازمان می تواند درچندین کارگروه و کمیته عضو وایفای نقش کند وبه لحاظ ماهیتی و تئوری هم به نظر نمی رسد منعی وجود داشته باشد .

وی، با بیان اینکه منظوراصلی حاکمیت شرکتی تعارض و تضادی با اینکه یک نفر همزمان در چندین کارگروه و کمیته باشد، ندارد، گفت: قانون جاهایی که تعارض دارد را صراحتا اعلام کرده همانند اینکه اگر فردی اکچوئر یک شرکت باشد و همزمان سهامدار همان شرکت هم باشد یعنی مواردی که ایجاد تعارض منافع می کند توسط قانون منع شده است.

مدیرکل نظارت بر بیمه و هماهنگی اموربیمه مرکزی، درخصوص اجرایی شدن حاکمیت شرکتی درشرکت های بیمه ای، توضیح داد:بعضی از شرکت هاهنوز نتوانستند آیین نامه حاکمیت شرکتی را به صورت کامل  اجرا کنند یعنی آن بخشی ازآیین نامه را که تغییر کرده نتوانستند پیاده سازی کنند وهنوز خود را با آن تغییر وفق نداده اند یا اینکه  مساله ای با سهامدار دارند که نتوانستند آیین نامه را اجرایی کنند.

وی، با بیان اینکه اکثرشرکت ها آیین نامه حاکمیت شرکتی را اجرایی کرده اند، گفت: یک یا دوشرکت نتواستند اعضای حقوقی را به اعضای حقیقی تبدیل کنند که این تبدیل اعضای حقوقی به حقیقی تغییری بود که درآیین نامه اجرا شد  و بخشی از اجرای آیین نامه به همین دلیل در برخی از شرکت ها به تعویق افتاده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.