2
آخرین خبرها
سه شنبه 6 مرداد 1394


نقدینه-در جلسه روز گذشته شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بر ضرورت مشارکت همه اعضا در تدوین برنامه ششم توسعه و استفاده از ظرفیت های بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت و مجلس شورای اسلامی تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  علی اکبر اولیاء در این جلسه با اشاره به دیدگاه های مثبت وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صنعت بیمه گفت: این دیدگاه ها و همگام با آن برنامه ششم توسعه، چراغ راه صنعت بیمه را روشن کرده و باید از این ظرفیت های ایجاد شده در راستای ارتقاء جایگاه صنعت بیمه  بدرستی استفاده کرد.

دبیر کل سندیکای بیمه گران، بر ضرورت تداوم تعامل با بیمه مرکزی، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه کشور، همدلی و همراهی سایر ارگان ها نیز نیاز است.

در ادامه با توجه به ضرورت صیانت از حقوق مردم، کنترل تقلبات و بهره گیری از  مزایای فناوری اطلاعات بویژه سیستم های تلفن همراه ، ظرفیت سازی توسط شرکت های بیمه و فراهم نمودن زیرساخت ها از سوی سندیکا بیمه گران در دستور کار قرار گرفت.

در  این جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران، موضوعاتی چون پرهیز از ارائه تخفیفات غیر فنی از سوی برخی شرکت های بیمه،کاهش ریسک سرمایه گذاری و بررسی دریافت مبالغ مازاد بر 10درصد عوارض مفاد بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین، این جلسه مصوباتی چون تصویب آیین نامه پیشنهادی کمیسیون راهبردی سندیکا ،توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده از سیستم یکپارچه جلوگیری از تقلبات در صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه گران و اطلاع رسانی همگانی در خصوص آگاهی مردم از حقوق خود و وظایف شرکت های بیمه نیز از طریق سندیکای بیمه گران به نمایندگی از شرکت های بیمه را به همراه داشت.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.