2
آخرین خبرها
شنبه 20 فروردين 1401


نقدینه  - زمان پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در فروردین از بیستم آغاز می‌شود و تا ۳۱ فروردین ادامه دارد.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ فروردین آغاز و تا ۳۱ فروردین بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ بر اساس حرف اول نام خانوادگی و طبق جدول زیر واریز می‌شود:

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا

۱۴۰۱/۱/۲۰

حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر

۱۴۰۱/۱/۲۱

حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر

۱۴۰۱/۱/۲۲

ب

۱۴۰۱/۱/۲۳

پ، ت، ث

۱۴۰۱/۱/۲۴

چ، ج، ژ، ص

۱۴۰۱/۱/۲۵

ض، ز، ف

۱۴۰۱/۱/۲۶

ح، همکاران بازنشسته

۱۴۰۱/۱/۲۷

ق، س، ر

۱۴۰۱/۱/۲۸

بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات

۱۴۰۱/۱/۲۹

ط، ظ، خ

۱۴۰۱/۱/۲۹

گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک، د، ش

۱۴۰۱/۱/۳۰

ع، ن، م، بنیاد شهید

۱۴۰۱/۱/۳۱

 

به گزارش ایرنا، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی،  افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.  

تعداد مستمری‌بگیران اصلی تأمین اجتماعی برابر با چهار میلیون و ۳۵۵ هزار نفر است که مشمول افزایش حقوق در سال جاری هستند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.