2
آخرین خبرها
جمعه 12 آذر 1400


نقدینه - بازارها تحت تاثیر برگزاری دور هفتم مذاکرات وین روزهای حساسی را سپری می‌کنند و بازار ارز نیز در این شرایط روند نزولی را در پیش گرفت و قیمت‌ها به کنترل درآمده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نرخ دلار درطول هفته جاری تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت و اظهارات خوشبینانه طرفین پیرامون دور جدید مذاکرات وین، روند نزولی خود را در پیش گرفت و به همین روند ادامه داد. 

براساس این گزارش در ۶ آذرماه ۱۴۰۰ درسایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۲۸۵تومان وفروش ۲۶۸۱۶تومان، قیمت یورو برای خرید ۳۰۳۹۲تومان وفروش ۳۱۰۰۶تومان اعلام شد. 

۷ آذرماه ۱۴۰۰ در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۵۹۳۸تومان وبرای فروش ۲۶۴۶۲تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۰۹۵تومان وفروش ۳۰۷۰۳تومان به ثبت رسید.

۸ آذرماه ۱۴۰۰در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۰۸۷تومان و برای فروش ۲۶۶۱۴تومان، قیمت یورو برای خرید ۳۰۱۹۴تومان و فروش ۳۰۸۰۴تومان بوده است.

۹ آذرماه ۱۴۰۰ در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۵۹۳۸تومان و فروش ۲۶۴۶۲تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۱۴۴تومان و فروش ۳۰۷۵۳تومان اعلام شد.

۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۰۳۷تومان و برای فروش ۲۶۵۶۳تومان، قیمت یورونیز برای خرید ۳۰۰۴۵تومان و فروش ۳۰۶۵۲تومان به ثبت رسید.

۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۱۷۳تومان و فروش ۲۶۷۰۲تومان،  همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۰۴۵تومان وفروش ۳۰۶۵۲تومان بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.