2
آخرین خبرها
سه شنبه 9 آذر 1400


نقدینه - ضمن اعلام نتیجه‌ بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ 9 آذر ماه، به اطلاع می‌رساند ‌حراج بیست و دوم اوراق یاد شده در تاریخ 16 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مشروح این گزارش به شرح زیر است:


1

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداری نخواهد کرد.
 


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.