2
آخرین خبرها
پنجشنبه 22 مهر 1400


نقدینه - سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی شرکت لیزینگ ایران و شرق از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.


  به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی شرکت لیزینگ ایران و شرق از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادرکرد.<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.