2
آخرین خبرها
چهارشنبه 21 مهر 1400


نقدینه - هیئت خدمات مالی اسلامی پیش‌نویس اصول اساسی مقررات مالی اسلامی را برای دست‌یابی به مشورت عمومی منتشر کرده است.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  هیئت خدمات مالی اسلامی[۱] (IFSB) پیش‌نویس اصول اساسی مقررات مالی اسلامی را تحت عنوان ED-۲۶، برای دست‌یابی به مشورت عمومی منتشر کرده است. این استاندارد تلاش می‌کند ضمن تکمیل استانداردهای بین‌المللی موجود علی‌الخصوص اسناد منتشرشده توسط CPSS-IOSCO، مجموعه‌ای از اصول کلی برای زیرساخت‌های بازار مالی و مقررات‌گذاری و نظارت بر آنها را با در نظرگرفتن ویژگی‌های مربوط به امور مالی اسلامی، ارائه دهد. در مجموع، اهداف کلیدی استاندارد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- تدوین یک استاندارد جامع برای تنظیم و نظارت کارا بر زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی

- آشنایی مقامات نظارتی و مقرراتی با حداقل معیارهای بین‌المللی برای اطمینان از برقراری زیرساخت‌های ایمن، شفاف و مستحکم به منظور حفظ ثبات مالی و کارآیی عملیاتی در حوزه‌های مالی اسلامی

- ارزیابی کیفیت چارچوب نظارتی در حوزه زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی و شناسایی زمینه‌های بهبود و انجام اصلاحات مورد نظر.

استاندارد مذکور می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سیستم‌های نظارتی و مقرراتی و شناسایی اقدامات آتی برای دستیابی به سطح پایه مطلوب برای کشورهای عضو، مورد استفاده قرار گیرد. هیئت خدمات مالی اسلامی از دریافت نظرات مقامات نظارتی و مقرراتی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی[۲] (IIFS)، دانشگاهیان و سایر افراد علاقه‌مندان به این حوزه استقبال می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)

[۱] The Islamic Financial Services Board 

[۲]  institutions offering Islamic financial services (IIFS)
 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.