2
آخرین خبرها
سه شنبه 20 مهر 1400


نقدینه -شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان اعلام نمود که آگهی فروش املاک مازاد شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) در روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ١٨ مهر ماه به چاپ رسیده و متقاضیان شرکت در مزایده، میتوانند از تاریخ ١۴٠٠.٠٧.١٩ لغایت ١۴٠٠.٠٧.٢٨ میتوانند جهت خرید اسناد مزایده به نشانی دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ ١۴٠٠.٠٨.٠١ ساعت ١۵:٠٠ در محل دفتر مرکزی انجام خواهد شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان اعلام نمود که آگهی فروش املاک مازاد شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) در روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 18 مهر ماه به چاپ رسیده و متقاضیان شرکت در مزایده، میتوانند از تاریخ 1400.07.19 لغایت 1400.07.28 میتوانند جهت خرید اسناد مزایده به نشانی دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ 1400.08.01 ساعت 15:00 در محل دفتر مرکزی انجام خواهد شد.

 


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.