2
آخرین خبرها
سه شنبه 20 مهر 1400


نقدینه - شرکت لیزینگ ایران در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

 

 


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شرکت لیزینگ ایران در افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب" در کدال اطلاعیه جدیدی در مورد تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه منتشر کرد.

براین اساس؛ شرح رویداد بازگشت به نامه شماره ۱۱۰/۱۲۴۱مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ آن شرکت مبنی بر درخواست تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه به استحضار می رساند، به استناد ماده ۶ دستورالعمل اجرایی افزایش سـرمایۀ شـرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صـرف سـهام باسـلب حق تقدم و با توجه به دلایل ارائه شده، مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه آن شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریـخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تمدیـد می شود.

خاطر نشان میسازد عـدم شـروع پذیره نویسـی در مهلت مقرر موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مسـتلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان است.

شایان ذکر است شرکت میبایست مطابق ماده قانونی فوق الذکر، تمدید مهلت یادشده را به صورت فوری، از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال، به اطلاع عموم برساند.

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه "ولیز"

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.