2
آخرین خبرها
چهارشنبه 31 شهريور 1400


نقدینه - آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده است.


 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در پنجمین ماه سال 1400 نشان می‌دهد، در این ماه حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس تحقیقات انجام شده و آمارهای بانک مرکزی، حدود 220 هزار فقره چک به ارزش بیش از 13 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان در استان تهران برگشت داده شد، از نظر تعداد 10.4 درصد و از نظر ارزش 13 درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

چک برگشتی افزایش یافت

لازم به ذکر است که چک های مبادله ای کشور در مرداد ماه 1400، به بیش از 6.9 میلیون فقره چک به ارزش حدود 202 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ، به ترتیب 13.4 درصد و 4.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

اما مقدار چک های مبادله ای، در ماه مرداد برای استان تهران به بیش از 2.1 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 101 هزار میلیارد می رسد.

سخن پایانی؛ بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش تعداد کل چک های مبادله ای کشور، نسبت به تیر ماه، افزایش 13.4 درصد را تجربه کرد که در پی آن،  بررسی ها خبر از افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی در کل کشور می دهد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.