2
آخرین خبرها
دوشنبه 29 شهريور 1400


نقدینه -  سرپرست مدیریت بیمه های باربری و کشتی و هواپیما شرکت بیمه "ما" رشد حق بیمه  بیمه های باربری را مطلوب دانست و گفت: در پنج ماهه ابتدای سال 1400، حق بیمه تولیدی بیمه های گروه رشته های باربری و کشتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111 درصد رشد پیدا کرده است.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، الهام تاجیک سرپرست مدیریت  بیمه های باربری و کشتی و هواپیما با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی بیمه های باربری گفت: در پنج ماهه نخست سال 1400، با 111 درصد رشد در میزان حق بیمه و 18 درصد رشد در تعداد بیمه نامه صادره 99 درصد از بودجه پیش بینی شده پنج ماهه سال جاری محقق شد.
گفتنی است بیمه "ما" با سطح یک توانگری مالی با مدیریت مطلوب و کنترل صحیح ریسک ها، در پنج ماهه نخست سال 1400، نزدیک به 696 هزار فقره بیمه نامه و در حدود 933 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.