2
آخرین خبرها
چهارشنبه 17 شهريور 1400


نقدینه - شرکت بیمه دی اعلام نمود طبق مفاد قرارداد ، در صورت وجود سود حاصل از اجرای قرارداد بیمه درمان تکمیلی بیمه گر اتکایی ( بیمه مرکزی ) می بایست معادل ٩۵ درصد از سود حاصله را به به شرکت بیمه گر اصلی تخصیص دهند. با توجه به مشخص شدن ضریب خسارت( اعمال کلیه خسارت های معوق قرارداد) و مدیریت کردن بهینه قرارداد منجر به سود ۶۵١ میلیارد تومانی برای شرکت شده است.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شرکت بیمه دی اعلام نمود طبق مفاد قرارداد ، در صورت وجود سود حاصل از اجرای قرارداد بیمه درمان تکمیلی بیمه گر اتکایی ( بیمه مرکزی ) می بایست معادل 95 درصد از سود حاصله را به به شرکت بیمه گر اصلی تخصیص دهند. با توجه به مشخص شدن ضریب خسارت( اعمال کلیه خسارت های معوق قرارداد) و مدیریت کردن بهینه قرارداد منجر به سود 651 میلیارد تومانی برای شرکت شده است.

 


 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.