2
آخرین خبرها
شنبه 23 مرداد 1400


نقدینه - در راستای پاسخ به گزارش مطروحه در یکی از پایگاههای خبری مبنی بر «بلاتکلیف بودن سود مشارکت در منافع بیمه گذاران زندگی در مقطع برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکت های بیمه» و در راستای تنویر افکار عمومی و فعالان صنعت بیمه و بیمه گذاران محترم بیمه های زندگی، اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است. 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بر اساس نظر کارشناسی اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی این بیمه نامه در فرآیند تعلق سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی به بیمه گذاران، سه مرحله بسیار مهم شامل محاسبه (اندازه گیری در فرآیند حسابداری)، شناسایی (در فرآیند حسابداری) و تخصیص و توزیع وجود دارد.
بنابراین پیش از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های بیمه و در مقطع بررسی صورت-های مالی و در راستای صیانت از حقوق بیمه گذاران محترم بیمه های زندگی، بر دو فرآیند محاسبه و شناسایی صحیح «ذخیره مشارکت در منافع» در صورت های مالی اطمینان حاصل می کند و به همین خاطر مهم ترین مراحل مرتبط با تعلق میزان سود مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه های زندگی که تعهد شرکت را در این زمینه مشخص کرده، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه هر شرکت بیمه صورت می گیرد. لذا بیمه مرکزی فرآیند تخصیص و توزیع سود مشارکت در منافع را بررسی و وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و شرکت های بیمه نیز مطابق مقررات مربوطه، در خصوص تخصیص سود مشارکت در منافع هر دوره تا پایان سال بعد مهلت دارند. 
علیرغم فرصت اعطا شده به شرکت های بیمه برای توزیع سود مشارکت درمنافع تا پایان سال بعد،  21 شرکت بیمه از 28 شرکت بیمه فعال در حوزه بیمه های زندگی با اعمال سیاست های تشویقی و به منظور توسعه بیمه  های زندگی، تاریخ اعمال سود مشارکت در منافع بر ذخیره ریاضی را، پایان همان سال قرار می-دهند.
در پایان خاطر نشان می شود به استثناء چند شرکت بیمه که درصد سود قطعی آنها ملاک تعیین مبلغ ذخیره مشارکت در منافع مندرج در صورت های مالی است (پیش از برگزاری مجمع عمومی سالیانه اقدامات نظارتی جهت بررسی صحت درصد مذکور صورت می گیرد)، تعیین و اعلام درصد سود قطعی توسط سایر شرکت های بیمه در راستای تسهیل فرآیند توزیع سود مذکور، ایجاد رقابت سالم بین شرکت های بیمه، مقایسه نرخ سود بیمه های زندگی با نرخ سود سایر شقوق سرمایه گذاری از جمله سپرده بانکی، بورس، اوراق مشارکت و ... به طور کلی به عنوان مولفه ای موثر برای ترغیب عموم به خرید بیمه های زندگی و توسعه این رشته بیمه ای صورت می گیرد. 
 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.