2
آخرین خبرها
دوشنبه 11 مرداد 1400


نقدینه - واکسیناسیون سراسری همکاران شاغل شبکه بانکی در استان های کشور آغاز شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، با پیگیری های محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها و مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری و مسئول دبیرخانه سلامت این بانک، واکسیناسیون همکاران شاغل شبکه بانکی در برخی درمانگاه های بیمارستان بانک مستقر در استان ها از تاریخ ۱۰ مردادماه آغاز شد.
با توجه به آسیب پذیری کارمندان بانک ها و با هماهنگی های انجام شده، به زودی واکسیناسیون شاغلان شبکه بانکی در تمامی استان ها انجام خواهد شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.