2
آخرین خبرها
يکشنبه 10 مرداد 1400


نقدینه - شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، دهک‌های پایین بیشترین هزینه را از تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات تجربه کرده‌اند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نگاهی به جزئیات تغییرات تورمی در دهک‌های هزینه‌ای، بیانگر نوسان تورم در بازه ۴۴.۵ درصد برای دهک اول تا ۴۹.۹ درصد برای دهک دهم است. در این میان، دهک ششم (طبقه متوسط) جامعه با نرخ تورم سالانه ۴۳.۶ درصد در کمترین سطح قرار دارد و دهک دهم هزینه‌ای(طبقه مرفه) در جامعه با نرخ تورم سالانه ۴۹.۹ درصد، در صدر شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت قرار گرفته است. همچنین میانگین، نرخ تورم در همه دهک‌ها، ‌ بالای ۴۳ درصد گزارش ‌شده است.

بدین ترتیب، تورم سالانه منتهی به تیرماه امسال، در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، در کل کشور ۲۷.۲۴ درصد اعلام شده است. در این بخش هزینه‌ای، دهک دوم (طبقه کم‌برخوردار) با ۴۳.۳ درصد بیشترین نرخ تورم و دهک دهم(طبقه مرفه) با ۱۷.۲ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۲.۷۶ درصد در کل کشور اعلام شده است. به گونه‌ای که در بخش هزینه‌ها،  کمترین نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک اول(طبقه فقیر) با ۵۶.۷ درصد و بیشترین نرخ تورم نیز برای دهک دهم (طبقه مرفه) ۸۲.۸ درصد برآورد شده است.

همچنین عدد شاخص در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در کل کشور ۴۱۸.۵ و همین شاخص در کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۲۹۳.۳ بوده است.

گفتنی است تورم در بخش دهک‌های هزینه‌ای، به مقدار کالاها و خدماتی (اعم از خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات و کالاهای غیرخوراکی از جمله پوشاک و...‌) که افراد خریداری می‌کنند، بستگی دارد و شاخص درآمد در آن محاسبه مستقیم نمی‌شود.

از این رو، دهک اول نشان‌دهنده ۱۰ ‌درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که ‌این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند.

در نقطه مقابل دهک دهم، ۱۰ ‌درصد از خانوارهایی را نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند، لذا این دسته از خانوارها از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند و دهک‌های دیگر در میانه این دو تعریف می‌شوند.

بدین ترتیب، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور برحسب دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، دهک‌های پایین (اول و دوم) بیشترین هزینه را از تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات تجربه کرده‌اند. در حالی که دهک‌های بالا(نهم و دهم) بیشترین تورم ناشی از کالاهای غیرخوراکی و خدمات را تجربه کرده‌اند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.