2
آخرین خبرها
شنبه 9 مرداد 1400


نقدینه- اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 31 خردادماه 1400 وزمین نشان می دهد که درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق رهنی این بانک از 733 میلیارد و 607 میلیون ریال در پایان سال گذشته به 1227 میلیارد و 713 میلیون ریال در پایان بهار امسال رسیده که نشان دهنده رشدی معادل 67.35 درصد است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درآمد کارمزدی بانک ایران زمین نیز در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال گذشته با رشد 327.44 درصدی رو به رو شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که درآمد کارمزدی بانک ایران زمین در مقطع 30 اسفندماه 1399 معادل 165 میلیارد و 397 میلیون ریال بوده است این درآمد در روز 31 خردادماه امسال به 706 میلیارد و 972 میلیارد ریال افزایش یافته است.

درعین حال، خالص درآمد کارمزدی این بانک خصوصی که با نماد وزمین و با سرمایه 4.000 میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، با 4984 درصد رشد از منفی 11 میلیارد و 511 میلیون ریال به 562 میلیارد و 290 میلیون ریال رسیده است.

سپرده های مشتریان بانک ایران زمین نیز حدود 7 درصد رشد داشته و از 34485 میلیارد و 871 میلیون ریال در پایان سال گذشته به 36863 میلیارد و 655 میلیون ریال در پایان ماه سوم امسال افزایش یافته است.

اطلاعات منتشره نشان می دهد که جمع دارایی های وزمین نیز رشدی 4.37 درصدی را تجربه کرده و در حالی که پایان سال 1399 معادل  440387 میلیارد و 64 میلیون ریال بوده در پایان خردادماه سال جاری رقمی معادل 459649 میلیارد و 971 میلیون ریال را ثبت کرده است.

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ایران زمین نیز از 51257 میلیارد و 862 میلیون ریال به رقم 67232 میلیارد و 134 میلیون ریال رسیده است.

رشد 533 درصدی جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و افزایش 201.4 درصدی جریان خالص ورود نقد حاصل فعالیت های تامین مالی با رقمی معادل و رشد 995 درصدی وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود از دیگر دستاوردهای بانک ایران زمین در سه ماهه ابتدای امسال است.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.