2
آخرین خبرها
چهارشنبه 16 تير 1400


نقدینه -  علیرغم تنگنای مالی و بودجه ای، تلاش کردیم در این مرحله با واریز ۱۱۵ میلیارد ریال به حساب ۳۹ هزار و 361 نفر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر، به قولی که داده ایم عمل کنیم.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در پاسخ به سوال بیمه شدگان اعلام می‌شود:

مبنای محاسبه حق بیمه پرداختی از سوی صندوق تابع نوع نرخ بیمه(۱۸، ۱۴و ۱۲ درصد) و اطلاعیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حذف ضریب ۲۰ درصد از فرمول محاسبه حق بیمه بوده که به حساب بیمه شدگان محترم پرداخت شده است. بدیهی است اضافه پرداختی اعضا به سازمان تأمین اجتماعی براساس برنامه ریزی این سازمان به حساب بستانکاری پرداخت کنندگان منظور خواهد شد.

بنابر اطلاعیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی،  نرخ سرانه درمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر در ماه تعیین شده است که برابر با لیست دریافتی از سازمان به حساب بیمه شدگان بابت فروردین توسط صندوق واریز گردید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.