2
آخرین خبرها
پنجشنبه 10 تير 1400


نقدینه - چکیده مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه بیمه ویژه بهار و تابستان 1400 به صورت الکترونیکی در سامانه پژوهشنامه بیمه منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، صد و چهل و یکمین شماره فصلنامه پژوهشنامه بیمه ( بهار 1400) مشتمل بر 6 مقاله علمی-پژوهشی است که چکیده این مقالات هم‌اکنون از طریق وب‌سایت پژوهشکده بیمه، سامانه پژوهشنامه بیمه قابل دسترسی می‌باشد. متن کامل مقالات نیز تا اواسط تیرماه سال جاری از همین طریق منتشر خواهد شد. عناوین مقالات این شماره عبارتند از:

1.    «بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی» نوشته حمید اسایش و سید پرویز جلیلی کامجو
2.    «شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)» نوشته سیده مرضیه رشیدی فرد؛ سعید صفری و امین حبیبی‌راد
3.    «شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌» نوشته شاهین طیار، سیدمحسن علامه و سیدعلی سیاد
4.    «سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی» نوشته لیلی نیاکان و کیومرث مترجم
5.    «مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395» نوشته سیدعلی اصغر رحیمی و داود محبی انجدانی
6.    «نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران» نوشته مجید رضاخانی و فاطمه دادبه
علاقه‌مندان جهت دریافت چکیده مقالات می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه، سامانه پژوهشنامه بیمه و یا به نشانی  http://jir.irc.ac.ir/issue_18245_18246.html مراجعه نمایند.

در شماره تابستان فصلنامه پژوهشنامه بیمه نیز شش مقاله علمی-پژوهشی با عناوین زیر منتشر خواهد شد:
1.    «نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث» نوشته مهناز منطقی‌پور و محبوبه اعلائی
2.    «شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه‌ای» نوشته محسن غلامعلیان، علی صفری، محمد حسین مشرف جوادی و هادی تیموری
3.    «راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)» نوشته مریم قاسمی و علیرضا داورزنی
4.    «طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران» نوشته حسن رنگریز، اکبر حسن‌پور، سعید جعفری‌نیا و صالح شیری
5.    «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در بیمه ایران» نوشته حمید رضایی و مهسا زمانی
6.     «واکاوی اصل "استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث" در قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نوشته سعید محسنی، سیدحسین تهامی و مهسا رباطی
چکیده مقالات فوق در نشانی http://jir.irc.ac.ir/issue_18245_18259.html  در دسترس بوده و انتشار متن کامل مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

<###dynamic-0###>