2
آخرین خبرها
دوشنبه 16 فروردين 1400


نقدینه - صنعت بیمه نیازمند تغییر اساسی در رویکردهای موجود به مقوله جانشین‌پروری است؛ چنانچه الگوهای جانشین‌پروری بر مبنای ساختار فرهنگی جامعه ایرانی بومی‌سازی شوند می‌توان ضمن بهره‌مندی از پیامدهای مثبت استقرار نظام جانشین‌پروری در صنعت بیمه، از پیامدهای منفی احتمالی آن نیز جلوگیری کرد.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، منابع انسانی مهمترین نقش در ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت بیمه را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر در شرایط بازار رقابتی کنونی و در حوزه تخصصی بیمه، سازمان‌ها برای حفظ و ارتقاء خود نیازمند آن هستند که تفکر با رویکردهای سنتی را کنار گذاشته و سیستم‌های جایگزینی استعدادهای سازمانی را با رویکرد نوین، مورد شناسایی قرار دهند.

 

با توجه به اهمیت این موضوع، طرح پژوهشی «شناسایی موانع و پیشنهاد راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌گزینی در صنعت بیمه کشور» در پژوهشکده بیمه  و توسط دکتر شاهین طیار راهبر میز مطالعات مدیریتی بیمه و همکاران این میز تخصصی به انجام رسیده است. در این پژوهش ضمن پرداختن به وضعیت جانشین‌پروری در صنعت بیمه، موانع و راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری و زمینه‌های مداخله‌گر در استقرار این نظام در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته و فرایند جانشین پروری و پیامدهای شغلی و سازمانی استقرار آن به تفصیل بیان شده است.
یکی از مهمترین یافته‌های طرح حاضر، ارائه الگوی نظام مدیریت جانشین‌پروری در صنعت بیمه کشور می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، جانشین‌پروری به عنوان یک ضرورت برای سازمان‌های بیمه و به طور کلی صنعت بیمه مطرح بوده و این مسئله در سال‌های آتی که ممکن است مدیران کلیدی این صنعت بازنشسته شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین مزایا و منافع حاصل از جانشین‌پروری، ضرورت اجرایی کردن این نظام به عنوان یک الگوی مدیریتی در صنعت بیمه را به مطلوب‌ترین شیوه و با در نظر گرفتن ساختار فرهنگی جامعه ایرانی و صنعت بیمه، ایجاب می‌کند.
علاقه‌مندان جهت مشاهده و دریافت متن کامل این طرح پژوهشی می‌توانند به  نشانی http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/16040/1266/ مراجعه نمایند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.