2
آخرین خبرها
شنبه 14 فروردين 1400


نقدینه - گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه و اقتصاد نوین در سامانه کدال منتشر شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  بررسی اطلاعات منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) نشان می دهد:

بانک پاسارگاد

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به رقم ۲۸,۱۲۸,۶۴۸ میلیون ریال رسیده است. همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان سال گذشته، ۲۱۲,۷۴۰,۸۸۵ میلیون ریال محاسبه شده است.

در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۱۵,۱۷۳,۶۱۷ میلیون ریال و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نیز به رقم ۱۵۶,۶۲۴,۳۹۹ میلیون ریال رسیده است.

بانک پارسیان

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک پارسیان طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به رقم ۱۴,۵۶۱,۵۲۵ میلیون ریال رسیده است. همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان سال گذشته، ۱۲۵,۱۶۶,۴۵۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۱۵,۶۸۲,۸۵۸ میلیون ریال و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نیز به رقم ۱۶۰,۲۲۴,۱۵۱ میلیون ریال رسیده است.

بانک کار آفرین

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک کار آفرین طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به رقم ۴,۰۲۸,۲۴۵ میلیون ریال رسیده است. همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان سال گذشته، ۳۳,۸۱۷,۱۴۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۳,۱۴۶,۲۶۷ میلیون ریال و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نیز به رقم ۲۷,۳۹۵,۸۰۱ میلیون ریال رسیده است.

بانک خاورمیانه

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک خاورمیانه طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به رقم ۳,۳۸۷,۱۵۵ میلیون ریال رسیده است. همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان سال گذشته، ۳۵,۶۵۰,۳۴۸ میلیون ریال محاسبه شده است.

در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۲,۲۲۸,۸۱۸ میلیون ریال و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نیز به رقم ۲۲,۳۶۷,۹۸۳ میلیون ریال رسیده است.

بانک اقتصاد نوین

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک اقتصاد نوین طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به رقم ۱۳,۰۸۷,۵۳۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان سال گذشته، ۱۰۰,۰۲۰,۶۹۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

در بخش دیگر این گزارش، جمع سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال قبل، ۹,۸۰۲,۴۴۶ میلیون ریال و جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نیز به رقم ۸۲,۲۳۱,۶۵۰ میلیون ریال رسیده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.