2
آخرین خبرها
چهارشنبه 3 دى 1399


نقدینه -موسسه اعتباری ملل در عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩،  حدود ٢٩١۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  موسسه اعتباری ملل در عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩،  حدود ٢٩١۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٩٠۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۴٧ میلیارد تومان و در کل دوره ١٠٠٩ میلیارد تومان مثبت بود. ‌

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.