2
آخرین خبرها
چهارشنبه 26 آذر 1399


نقدینه - نوسان درذات بازارسرمایه است وفعالیت دراین بازارشیرینی وتلخی های خاص خودرادارد.گاه باافزایش ارزش سهام،بازارسبزپوش می شودوگاه باکاهش های ناشی ازشرایط اقتصادی،اجتماعی یاسیاسی،بازار لباس قرمز برتن می‌کند.


   اکنون به مدد تلاش دولت، بخش قابل توجهی از مردم کشورمان با استفاده از ظرفیت سهام عدالت به بازار بورس ورود کرده اند، اما طبیعی است که همه این افراد به فنون سهامداری واقف نیستند و ممکن است در اثر فعالیت غیرحرفه ای، سهام ارزشمند خود را از دست بدهند.
در چنین شرایطی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت تشکیل شده اند تا به نیابت از سهامداران غیرحرفه ای، مدیریت سهام را بر عهده بگیرند. این شرکت ها همه امور مرتبط با سهام از جمله استفاده از ظرفیت حق تقدم، حضور در مجامع، دریافت سود و ... را انجام داده و در نهایت سود را به حساب سهامداران واریز خواهند کرد.
این شرکت ها خود دارای ارزش ذاتی بوده و نه تنها سود عملیاتی ناشی از فعالیت های خود را به صاحبان سهام می پردازند؛ بلکه در بلندمدت فعالیت های تازه ای برای آنها تعریف خواهد شد که سهامداران را در سود آنها نیز شریک خواهند کرد.
یکپارچه شدن مدیریت سهام و بهره مندی از یک مدیریت متمرکز می تواند دارندگان سهام عدالت را با اطمینان کافی به ادامه حرکت در بازار سهام امیدوار کند.
انتخاب روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت به معنای حذف اختیارات سهامداران نیست؛ بلکه سهامدار می تواند حتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذار استانی نیز اقدام کرده و در هر زمان نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند.
با این حال طبیعی است که مدیریت سهام توسط افراد حرفه ای و دارای سابقه فعالیت در بازار نه تنها می تواند نتیجه مطلوب تری برای عموم داشته باشد؛ بلکه ارزش سهام ناشی از تجمیع آن را نیز افزایش داده و در نهایت منافع بیشتری برای دارندگان سهام عدالت تامین خواهد کرد.
*محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.