2
آخرین خبرها
چهارشنبه 30 مهر 1399


نقدینه -به دنبال اعلام نظر کمیته فقهی بانک مرکزی مبنی بر سازگار بودن قراردادهای لیزینگ عملیاتی با موازین شرعی، انجمن ملی لیزینگ مجاز بودن این نوع قرارداد را در اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل اجرایی لیزینگ به بانک مرکزی تقدیم نمود.


 به  گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در رابطه با این روش لیزینگ گفت: ابزار اجاره عادی و عملیاتی یکی از انواع ابزارهای تأمین تجهیزات و دارائی‌های ثابت در جهان است که سهم قابل توجهی از عملیات تأمین مالی و اجاره‌های دارائی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.  هادی اصفهانی رئیس کارگروه لیزینگ عملیاتی انجمن بیان داشت: بررسی نمونه قراردادهای سایر کشور‌ها در اجاره عملیات، حقوق مستأجران و موجر و قواعد مربوط به محاسبات، قیمت‌گذاری در این کار‌گروه تدوین و تقدیم انجمن خواهد شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.