2
آخرین خبرها
يکشنبه 20 ارديبهشت 1394


نقدینه-مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمة پارسیان صبح روز شنبه 19اردیبهشت ماه با حضور حدود 80 درصد سهامداران برگزار شد و تقسیم 200 ریال سود به ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اين شركت به عنوان اولين شركت بيمه بورسي امسال مجمع عمومي عادي سالانه خود را زودتر از ساير شركت هاي بيمه برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.

در اين مراسم پس از قرائت آياتي چند از كلام ا... مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران ابتدا نسبت به انتخاب رئيس مجمع ، نظّار و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هيأت رئيسه ، گزارش فعاليت هاي شركت در سال 93  از سوی مديرعامل ارائه شد.

از نكات قابل توجه در اين گزارش تركيب مناسب پورتفوی و همچنين ضريب خسارت مناسبي بود كه بيمه پارسيان به نسبت صنعت بيمه دارد. همچنين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي سودآور نيز از جمله فعاليت هاي درخور توجه سال 93 بيمه پارسيان بود كه توسط آقاي اويارحسين عضو هيأت مديره و مديرعامل شركت به تفصيل شرح داده شد.

كسب پورتفوي بيش از 11هزار ميليارد ريال در سال 93 توسط بيمه پارسيان براي اولين بار در ميان شركت‌هاي بيمه صد‌درصد خصوصي كشور يكي از نكات ديگر حائز اهميت اين گزارش بود.

در ادامه ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ ­هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه ، صورت هاي مالي عملكرد منتهي به 29/12/93 به تصويب رسيد و در زمينة ميزان تقسيم سود عملكرد سال مالي مذكور نيز بحث و بررسي لازم صورت گرفت و تقسيم مبلغ200 ريال سود به ازای هر سهم با سرمايه 2000ميليارد ريال به تصويب حاضران در مجمع رسيد .

مؤسسة حسابرسي دش و همكاران بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه حسابرسي رايمند و همكاران به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي 94 تعيين و روزنامه­ هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه­ هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي­ هاي شركت انتخاب شدند .

رشد مناسب و تركيب بهينة پرتفوي ، ايفاي تعهدات قانوني و آئين نامه‌اي، همچنين شفافيت صورتهاي مالي از نكات مثبت عملكرد شركت در سال مالي مورد اشاره بود .

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.