2
آخرین خبرها
چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394


نقدینه- گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال 1394 عدد 218.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/ 1 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 1/ 13 درصد است که نسبت به ماه قبل (5/ 13) کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1394 عدد 218.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/ 1درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 1/ 13 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (5/ 13) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 94 به دوره مشابه سال قبل 4/ 134 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 (7/ 13) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 241.7 رسید که نسبت به ماه قبل 5/ 1درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/ 8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 (9/ 8) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه 94 به رقم 203.0 رسید که 9/ 0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/ 16 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6/ 17درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 (8/ 17 درصد) کاهش یافته است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.