2
آخرین خبرها
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394


نقدینه-پروانه فعالیت ۲۸ کارگزار رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی) به علت رعایت نکردن مفاد آیین نامه دلالی رسمی بیمه و سایر قوانین و مقررات جاری تعلیق و لغو شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی مهم ترین دلایل تعلیق و لغو پروانه فعالیت این کارگزاری ها را تعطیلی دفتر و عدم فعالیت مناسب بیمه ای، شکوائیه های واصله از نحوه عملکرد آنها مبنی بر عدم رعایت حقوق بیمه گذاران، تخلف در زمینه دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و عدم واریز به حساب شرکت بیمه گر، اشتغال همزمان به امور غیر بیمه ای، مخدوش نمودن اسناد و مدارک بیمه ای و تجارتی، عدم تمدید به موقع پروانه فعالیت، واگذاری وظایف و اختیارات کارگزاری به افراد غیرمسئول و غیره عنوان کرده است.

از ۲۸ کارگزار رسمی بیمه که پروانه فعالیت آنها در سال ۱۳۹۳ تعلیق و لغو شده ۱۹ مورد کارگزار حقیقی و ۹ مورد کارگزار حقوقی( شرکت کارگزاری بیمه) بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.