2
آخرین خبرها
دوشنبه 14 ارديبهشت 1394


نقدینه- پس از عملیاتی شدن سامانه سنهاب که بر اساس جلسات کارشناسی متعدد صورت پذیرفت، فراخوان و لزوم ثبت اطلاعات و مشخصات مورد نظر تمامی کارگزاران رسمی بیمه در سامانه مذکور از طریق مرکز داده های اداره کل فاوا و اداره نظارت بر صلاحیت کارگزاران بیمه مرکزی اعلان عمومی شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از بیمه مرکزی، حسب برگزاري جلسات كارشناسي و هماهنگي چندگانه با ادارات كل فاوا و پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مقرر شد اطلاعات مربوطه از قبيل تاريخ اعطاي پروانه فعاليت، قبولي آزمون كتبي و شفاهي، آموزش توجيهي، معافيت بازنشستگان صنعت بيمه از آزمون كتبي مربوط به كارگزاران رسمي بيمه  از سوی اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي در سامانه سنهاب مورد بررسي و تائيد قرار گرفته و مراتب از طريق سامانه مذكور به اين اداره ارسال مي شود.

بر اساس اين گزارش، پس از آموزش هاي لازم و تبيين ظرفيت ها و قابليت هاي سامانه سنهاب، شركتهاي بيمه مكلف شدند فيلدهاي اطلاعاتي كدهاي اعطايي به تمامي كارگزاران رسمي بيمه و رشته هاي بيمه اي، فعاليت و حدود اختيارات آنها شامل مجوز هاي دريافت حق بيمه، بازديد از ريسك و پيگيري خسارت و همچنين كدهاي شناسايي نشده مورد بررسي و تائيد قرار گرفته و مراتب از طريق سامانه مذكور به كارتابل اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي ارسال گردد تا بعد از انجام مراحل مذكور، فرايند كنترل و تائيد نهايي اطلاعات ثبت شده اعمال و پس از آن فرايند مديريت و نظارت بر شبكه كارگزاران رسمي بيمه از طريق اعمال شاخص هاي كنترلي لازم صورت پذيرد.

بر این اساس، در طي فرايند ثبت اطلاعات و مشخصات كارگزاران بيمه و عملياتي شدن سامانه مذكور، پيشنهادات مربوطه و موارد درخواستي اصلاحي به تناوب طي جلسات و مذاكرات كارشناسي متعدد حضوري و تلفني و مكاتبات متعدد فاوا ، به آن اداره كل اعلام شده و در موارد مقتضي پيگيري هاي لازم به صورت مستمر و روزانه انجام مي يابد.

شاخص هاي كنترلي قبل از اعطاي پروانه كارگزاري، پس از تائيد معاون نظارت، مورد تائيد اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي نيز قرار گرفته و مراتب لازم براي پياده سازي و عملياتي شدن در سامانه مذكور به اداره كل فاوا ارائه شد. ضمن اينكه با توجه به مشكلات بوجودآمده، طي جلسات كارشناسي و مكاتبات متعدد بعمل آمده با اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي، تاكيد و مقرر شد اعطاي پروانه جديد كارگزاري به قبول شدگان آزمون هاي كتبي و شفاهي لازم به صورت سيستمي و پس از اعمال شاخص هاي كنترلي مورد اشاره در سامانه سنهاب صورت پذيرد.
موارد ديگر در اين گزارش به شرح زير است:

۱. ليست و مشخصات كارگزاران بيمه اي كه علي رغم اطلاع رساني هاي لازم و اخطارهاي داده شده نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام نكرده اند، طي بخشنامه اي به تمامي شركت هاي بيمه ابلاغ و تاكيد شد كه از هر نوع همكاري با كارگزاران مورد اشاره از قبيل صدور بيمه نامه هاي پيشنهادي و پرداخت كارمزد خودداري شود.
۲. پس از ابلاغ بخشنامه ابلاغي موضوع رديف شماره ۶ ، برخي از كارگزاران بيمه نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام كرده اند كه به تناوب طي بخشنامه هاي ابلاغي به تمامي شركت هاي بيمه محدوديت هاي اعمال شده در خصوص آنها برطرف شد. اين در حالي است كه با توجه به اينكه اقدام موثري توسط كارگزاران بيمه اي كه در سامانه مذكور ثبت نام كامل نكرده اند پروانه فعاليت آنها در مرحله نخست تعليق و در مرحله پروانه فعاليت كارگزاري هاي مورد اشاره به طور دائم لغو و مراتب به كليه شركت هاي بيمه نيز ابلاغ شد.

۳. پس از انجام كنترل هاي لازم در خصوص چگونگي بررسي و تائيد اطلاعات و مشخصات كارگزاران بيمه توسط شركت هاي بيمه، مغايرت هاي لازم احصاء و به همراه جداول آماري لازم از جانب معاون نظارت به مديران عامل شركت هاي بيمه اعلام و بر انجام موارد مورد درخواست تاكيد شد. به دنباله آن راهنمائي هاي لازم به صورت مستمر نيز به مديريت هاي ذيربط آن شركت هاي بيمه ارائه شد. ضمن اينكه، جلسات كارشناسي حضوري با شركت هاي بيمه اي كه نسبت به تائيد نهايي اطلاعات كارگزاران طرف همكاري اقدام نكرده بودند، با همكاري اداره كل فاوا برگزار و مغايرت هاي لازم مجدداً مورد بررسي قرار گرفت كه پس از آن اكثر شركت هاي بيمه مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

۴. در راستاي ايجاد ارتباطات الكترونيكي و سيستمي فيمابين كارگزاران رسمي بيمه با بيمه مركزي و شركت هاي بيمه، اقلام اطلاعاتي مربوط به كارگزاران رسمي بيمه از جمله تغييرات محل فعاليت، تغييرات اطلاعات تماس، تمديد پروانه فعاليت، سوابق تخلفات، تذكرات و شكوائيه هاي واصله، دسترسي كارگزاران بيمه به سامانه سنهاب و مشاهده پرتفوي و آمار و عملكرد خود، ايجاد ارتباط از طريق پيامك و ايميل، در خواست هاي شخصي تعليق يا لغو پروانه كارگزاري، اطلاعات و مشخصات كاركنان و بازار يابان آنها، درخواست آزاد سازي وجه ضمانت، درخواست استفاده از تخفيف بيمه نامه از سوی كارگزاران، استعلام نرخ و شرايط بيمه نامه از سوی  كارگزاران از شركت هاي بيمه و... با احصاي فيلدهاي اطلاعاتي مورد نظر به صورت مبسوط تدوين و پس از تایيد معاون نظارت به اداره كل فاوا ارائه شد.


۵. گزارشات تخصصي مورد نياز از قبيل ليست و مشخصات كارگزاران فعال، تعليق و لغو فعاليت ها بر اساس فيلدهاي اطلاعاتي مورد درخواست، عملكرد ( پرتفوي ) كارگزاران بيمه به تفكيك شركت بيمه، رشته بيمه و بر اساس حق بيمه توليدي، تعداد بيمه نامه پيشنهادي، كارمزد دريافتي، هزينه وصول، سود مشاركت در منافع ، نسبت خسارت و... در بازه زماني معين ( ماه و سال )، ليست و مشخصات كاركنان و بازاريابان كارگزاران بيمه ، حدود اختيارات كارگزاران بيمه به تفكيك شركت بيمه، ليست و مشخصات اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت هاي كارگزاري بيمه، ليست و مشخصات سهامداران شركت هاي كارگزاري بيمه، سوابق تخلفات، شكوائيه ها و تذكرات داده شده، كارگزاران فاقد عملكرد بيمه اي مناسب در بازه زماني معين، ليست و مشخصات كارگزاران بيمه اي كه پروانه فعاليت آنها منقضي شده و... نيز احصاء و به اداره كل فاوا ارائه شد كه برخي از گزارشات مورد نياز عملياتي و ساير موارد به همراه انجام اصلاحات تكميلي در حال انجام و پيگيري است.

جزييات اين گزارش در سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل دسترس است و علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات تكميلي به آن مراجعه كنند. شايان ذكر است كه هر گونه ويرايش اطلاعات و مشخصات كارگزاران بيمه به صورت آنلاين و در فرمت مورد نظر در پايگاه اطلاع رساني موصوف نمايش داده مي شود

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.