2
آخرین خبرها
سه شنبه 8 ارديبهشت 1394


نقدینه- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای رسیدگی به پرونده های مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این بخشنامه که به امضای رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، آمده است: همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده، «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده کنند.
مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط از سوی مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهر ماه 87 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به تمام پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یادشده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام تمام مؤدیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های تمامی مؤدیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر از سوی مؤدیان در حال انقضاء است اقدام کنند.
در پایان این بخشنامه آمده است: مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی استو نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.