2
آخرین خبرها
يکشنبه 9 فروردين 1394


نقدینه- سود هر سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا در سال 93 با دو درصد افزایش به بازار اعلام شد و سود هر سهم سال مالی جاری بدون تغییر نسبت به نخستین پیش بینی با افزایش 40 درصدی در مقایسه با سود 93، مبلغ 394 ریال به بازار اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 را با سرمایه 1 هزار و 200 میلیارد ریال در تاریخهای 30 بهمن 92 و 28 اسفند 92 (حسابرسی شده)، مبلغ 250 ریال، در تاریخ 31 تیر 93، مبلغ 264 ریال و در تاریخهای 2 آبان 93 و 11 آذر 93 (حسابرسی شده)، مبلغ 266 ریال و با سرمایه 2 هزار و 400 میلیارد ریال و در تاریخ 23 آذر 93، مبلغ 137 ریال، در تاریخ 27 دی 93، مبلغ 276 ریال و در جدیدترین اطلاعیه، مبلغ 282 ریال اعلام کرده است.
"ولساپا" پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را در تاریخ 25 بهمن 93 و مطابق اطلاعیه جدید، مبلغ 394 ریال اعلام کرده است.
مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16 آذر 93، سرمایه شرکت از مبلغ 1 هزار و 200 میلیارد ریال به مبلغ 2 هزار و 400 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت. مطابق اعلام شرکت این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عادی سالانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.
به گزارش سنا، شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 را با سرمایه 1 هزار و 200 میلیارد ریال در تاریخ 30 بهمن 92 و 28 اسفند 92 (حسابرسی شده)، مبلغ 265 ریال، در تاریخ 31 تیر 93، مبلغ 279 ریال، در تاریخ 2 آبان 93، مبلغ 281 ریال و در تاریخ 11 آذر 93 (حسابرسی شده)، مبلغ 276 ریال و با سرمایه 2 هزار 400 میلیارد ریال، در تاریخ 27 دی 93، مبلغ 284 ریال و مطابق اطلاعیه جدید، مبلغ 314 ریال اعلام کرده است.
 شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را در تاریخ 25 بهمن 93 و مطابق اطلاعات حاضر، مبلغ 398 ریال اعلام کرده است.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.