2
آخرین خبرها
شنبه 23 اسفند 1393


نقدینه-عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: اساساً توقعات و انتظارات از سازمان های خدمات رسانی نظیر بانک ها روبه افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حجت الله مهدیان  اظهار داشت: حوزه اعتباری و سرمایه گذاری بانک با اتکا  به همت، تلاش و کار مضاعف نقش مهمی را درجهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان بخش تعاون ایفا کرده است وی همچنین با اشاره به فشردگی بازار رقابتی در شبکه بانکی در این رابطه افزود: با همکاری و هم افزایی واحدهای مختلف ستادی و صف بانک توسعه تعاون به طور حتم در یک پروسه زمانی کوتاه حصول به اهداف تعیین شده در جهت حمایت و پشتیبانی از تعاونگران فعال در بخش های مختلف اقتصادی میسر خواهد شد.
مهدیان اضافه کرد: اساساً توقعات و انتظارات از سازمان های خدمات رسانی نظیر  بانک ها روبه افزایش است و بانک توسعه تعاون در چارچوب رسالت اصلی خودش و با هدف حمایت از گسترش اشتغال در اقتصاد تعاون و با اتکا به ظرفیت های بالقوه در این بخش قادر است در طی سال های آتی به برنامه ها و اهداف عالی بخش تعاون جامعه عمل بپوشاند.
عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر ترکیب متوازن منابع و توزیع مناسب جغرافیایی شعب این بانک افزود: توسعه و تقویت هر چه بیشتر ارکان موثر در فرآیند خدمات رسانی بانک با کمک به تحقق مطلوبتر تکالیف بانک در اقتصاد تعاون، سبب ارتقای جایگاه بانک در شبکه بانکی می شود.

به گفته وی، حوزه اعتباری و سرمایه گذاری به دلیل بررسی اهلیت مشتریان و کارشناسی اقتصادی و فنی طرح های متقاضیان از کانون های اثرگذار در فرآیند خدمات رسانی بانکی است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.