2
آخرین خبرها
شنبه 16 اسفند 1393


نقدینه- رییس گروه مالی گردشگری گفت: اصل 44 نقطه عطف اقتصاد خصوصی در کشور بود اما اجرای نادرست آن باعث شد تا امروز تنها 12 درصد اقتصاد بیشتر در اختیار بخش خصوصی نباشد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ مهدی جهانگیری افزود: خش خصوصی باید به خود باوری و اعتماد به نفس کامل برسد  تا بتواند از حق خود دفاع کند .اگر خواهان رشد بخش خصوصی هستیم باید از خود شروع کنیم و این موضوع تنها با همت و خود باوری شما عزیزان میسر می شود. 

وی تصریح کرد: باید امروز به گونه ای برای فردای این کشور کار و تلاش کنیم که دیگرغبطه  نخوریم که کشور های اطراف با چالشهای ما رشد کردند و ما هنوز در حال درجا زدن هستیم. کشور ما ساخته نمی شود جز به دست شما مردان و زنان فعال بخش خصوصی که تلاش می کنید و این کشور را می سازید.

جهانگیری ادامه داد: راین شرایط که رکود اقتصادی در تاریخ ایران کم سابقه بوده و تورم های چهل و چند درصدی را پشت سر گذاشته ایم امید واریم با تدابیر دولت  در فضای دیپلماسی سیاسی، ارتباط و تعامل بیشتر با دنیای خارج برقرار شود تا به عنوان فعالان و جهادگران اقتصادی با سرلوحه قرار دادن بخش خصوصی ،اقتصاد کلان کشور را مدیریت کنیم.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.