2
آخرین خبرها
پنجشنبه 2 خرداد 1398


مسئله برقراري ارتباط آسان‌تر با ديگران، همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. سعي انسان از آغاز بر اين بوده است که وسيله‌اي براي انتقال سريع پيام و برقراری ارتباط پيدا کند. اين انگيزه باعث شده تا دنياي ارتباطات، فراز و نشيب هاي فراواني را طي کند و در هر دوره از تاريخ، ابزار خاصي به لحاظ فنی و مدیریتی مورد استفاده قرار گيرد.


 

عصر حاضر را نيز مي‌توان عصر ارتباطات دانست؛ چرا که نقش تعاملات و ارتباطات در زندگي بشر به گونه‌ای رشد پيدا کرده است که گويي زندگي بدون آن در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دچار اختلال شده و نوعي احساس واپسگرايي در افكار عمومي جامعه نمود پيدا مي‌كند و در مظاهر مختلف زندگي عملا مشكلاتي به وجود خواهد آمد.

امروز حيطه ارتباطات به ابزار اصلي جوامع براي نيل به اهداف مختلف تبديل شده است. تسهيل همگرايي سياسي در عرصه داخلي و بين‌المللي، توسعه شهرنشيني، ارتقاي سطح سواد و آموزش، افزايش مناسبات و مبادلات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي، توانايي تغيير تصورات منفي درميان جوامع ديگر و گسترش صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي، و ازهمه مهمتر كمك به گسترش آزادي و احترام به حقوق انساني، چرا كه جوهر آزادي و عدالت خواهي، بسط اطلاعات و ارتباطات و تسهیل آن برای جوامع است.

دراین بین «روابط عمومی»ها نیز به گونه‌ای فزاینده و هم پای رشد ارتباطات، درحال تاثیرگذاری است. امروزه نقش روابط‌عمومی ها صرفاً درجهت کمک به تصمیم‌گیری‌‌های مدیریتی در یک نهاد و محدود به هماهنگ سازی برنامه های سازمانی نیست.

بلکه جدای نقش خود به عنوان ابزار مدیریتی و سازمانی، فعالیت درحوزه دیپلماسی، تجارت حرفه‌ای، برنامه و پژوهش‌های علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه‌‌های جدید روابط‌عمومی در عصر ارتباطات است. بنابر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، تاثیرگذاری و مشاوره هدفمند در روند تصمیم گیری ساختاری و سازمانی خواهد بود.

اهمیت جایگاه روابط‌عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه‌ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت‌‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

بهرحال نگاه حاضر به روابط‌عمومی و جایگاه روابط‌ عمومی در کشور هرچند درحال رشد است، اما قابل قبول نیست و این انتظار وجود دارد با توجهات لازم به این نهاد موثر، گام‌های بلندی را در حرکت روبه رشد نظام ارتباطی و روابط‌عمومی درکشور برداشته شود. امید است روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی نقطه عطفی را در توسعه و تحول واحدهای روابط‌عمومی در ایران ایجاد نماید، تا این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت واقعی خویش قرار دهد.

*مدیر روابط عمومی بیمه دانا

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.