2
آخرین خبرها
سه شنبه 27 فروردين 1398


اغلب افرادی که به پاریس رفته اند از کلیسای نوتردام بازدید کرده‌اند جایی که در سال ۱۴ میلیون نفر از این کلیسا بازدید میکنند.

 نوتردام سمبل غرور ملی مردم فرانسه هست و با هیچ مبلغی خسارت‌های وارده به آن جبران نمی‌شود به همین دلیل مردم فرانسه به دلیل این فاجعه ملی در غم و اندوه به سر میبرند.

خسارت‌هایی از این دست همیشه قابل پیش بینی هستند چرا که آتش سوزی کلیسای نوتردام اولین خسارت از این نوع نبوده و قطعا آخری نیز نخواهد بود همین پارسال بود که آتش سوزی مهیب موزه ملی برزیل نزدیک به ۹۰ درصد این موزه و اشیاء بسیار با ارزش موجود در آن را از بین برد.

ارگ بم بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان بود که در تاریخ پنجم دی سال ۱۳۸۲در اثر زلزله شدیدی که بم و اطراف آن را لرزاند به طور کامل از بین رفت و چند روز پس از زلزله رئیس جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی اعلام کرد که ارگ بازسازی خواهد شد همان کاری که دیروز امانوئل مکرون کرد و گفت که کلیسای نوتردام را بازسازی خواهد کرد و از مردم خواست که در این زمینه کمک کنند.

آثار باستانی و ملی در ایران مانند بقیه کشورها در معرض چنین ریسکهایی هستند چه ریسکهایی که از ناحیه حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله این آثار را تهدید میکنند و چه ریسک‌هایی که از ناحیه عوامل انسانی تهدید میکنند حادثه نوتردام از جنس عوامل انسانی بود چرا که آتش سوزی در جریان عملیات بازسازی اتفاق افتاد.

 آماده بودن و مدیریت ریسک‌های این چنینی از مهم‌ترین اقداماتی هست که باید در مورد این آثار و شاهکارهای هنری صورت بگیرد چرا که حتی در صورت بیمه بودن این بناهای تاریخی و فرهنگی و پرداخت هر میزان خسارت از سوی بیمه گران جبران زیان‌های وارده در سطح ملی انجام نخواهد شد.

*مدیرعامل بیمه تعاون

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.