2
آخرین خبرها
يکشنبه 10 اسفند 1393


نقدینه-در راستای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و استمرار فرهنگ سازی عمومی مورد نیاز آن،ابراهیمی با حضور در دانشگاه علوم اقتصادی طی سخنانی ابتدا با اشاره به ریشه های شکل گیری این ایده در کشور و فشارهای مستمر استکبارجهانی در تقویت آن گفت: تحریم های اخیر باعث شکل گیری ایده اقتصادمقاومتی نشده و این اقتصاد مطالبه تاریخی انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیرعامل بانک انصار پس از آن به تشکیل شورای راهبردی اقتصادمقاومتی در بانک انصار اشاره کرد و گفت : ما به دنبال ایجاد بانکی هستیم که بتواند نقش کلیدی خودرا در استحکام اقتصادکشور به درستی ایفا کند و با نوشوندگی خود در حوزه پولی و بانکی کشور نقش مقاومتی برای اقتصادایفا کند.
مدیرعامل بانک انصار سپس به تشریح ویژگیهای اقتصادمقاومتی پرداخت و آن را اقتصادی دانست که با مخاطرات ناگهانی به خوبی مواجه شده و با سرعت به بازیابی خود می پردازد. وی پس از آن به اهمیت نقش حوزه پولی و بانکی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: درحالی که 85درصد تأمین مالی کشور توسط این حوزه صورت می گیرد پس توجه جدی و تحول در این حوزه ضرورت دارد.
دکتر ابراهیمی در ادامه به شوک های اقتصادی خارجی و داخلی اشاره کرد و از کاهش قیمت نفت،تکانهای سال های اخیر در آمریکا و اروپا و تحریم های اقتصادی به عنوان شوک های خارجی و طرف عرضه اقتصاد، هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر و سیاست های نامناسب اقتصادی به عنوان شوک های داخلی نام برد و تأثیر شوک های داخلی را بر نظام اقتصادی کشور بیشتر دانست.رییس شورای عالی راهبری اقتصادمقاومتی بانک انصار در بخش دیگر سخنان خود از فرمایشات راهشگای مقام معظم رهبری در سال 1375 مبنی بر بیرون کشیدن سرم نفت از اقتصاد مریض ایران یاد کرد و گفت: اگر از همان سال دست به اقدامات لازم می زدیم، امروزدراین زمینه با مشکل پیش آمده مواجه نبودیم. وی سپس افزود: نقاط ضعف ما در داخل تعیین کننده محور فشارهای خارجی است و دشمن دقیقاً تنظیم سیاست هایش را بر نقاط ضعف درونی ما متمرکز کرده است.
دکتر ابراهیمی نقطه آغاز تحقق اقتصادمقاومتی را شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری درونی دانست و با اشاره به برخی شاخص ها گفت: اگرما مفاهیم اقتصادمقاومتی را ازگذشته مدنظرمی داشتیم وزمینه های آسیب پذیری داخلی راحذف می کردیم امروزقادربه رفع شوکهای بوجودآمده می بودیم .
 وی افزود: طی سال های گذشته هرچند درآمد نفتی ما افزایش یافت، ولی واردات غیرضروری و تورم نیز افزایش یافت وشاهدکاهش رشد اقتصادی بودیم و این به یقین نتیجه سیاست های نامناسب بوده است.مدیرعامل بانک انصار سپس به تحلیل قیمت گذاری ارزازسال 81 تاکنون پرداخت وآسیب پذیری چند سال گذشته وایجاد شوک ارزی را معلول آن دانست. وی در ادمه حجم آسیب پذیری اقتصاد را نتیجه تفاضل شوک ومقاومت اقتصادی بیان کرد.
مدیرعامل بانک انصار در پایان به شرح اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت در راستای تحقق اقتصادمقاومتی پرداخت و از لزوم تدوین سیاست های اعتباری، تقویت حوزه نظارت، پایداری خارجی، پایداری بودجه ای، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع بانک مرکزی یاد کرد و اضافه کرد: استحکام درونی به عنوان پایه ورود بانک ها به اقتصادمقاومتی است و بانک ها باید برای کمک به اقتصاد کشور روی پای خود بایستند و پشتیبانی مقاومتی خود را با مدیریت بهینه تخصیص منابع و اقدامات همراستای سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی در حوزه های داخلی و بین الملل بعمل آورد.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.